Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Artificial Intelligence, Communication, Culture, Philosophy, Religion and Liberal Arts and Sciences

De kracht van lichaamstaal: Effect van gezichtsuitdrukkingen in competitiesituaties

PERSBERICHT 29 sept. 2017 - Gezichtsuitdrukkingen hebben een effect in wedstrijdsituaties, bijvoorbeeld bij muziekconcoursen en Miss/Mister World verkiezingen en in de beoordeling van leiderschapskwaliteiten. Dat blijkt uit het onderzoek van Wilma Latuny, op basis van een digitale methode om gelaatsuitdrukkingen te meten. Zij verdedigt op 29 september haar proefschrift.

Specifieke gezichtsuitdrukkingen, zoals het optrekken van de wangen, leveren hogere aantrekkelijkheidsscores op bij bijvoorbeeld Miss/Mister World verkiezingen, terwijl mondbewegingen lagere aantrekkelijkheidsscores te zien geven. Daarnaast kan een computer op basis van gezichtsuitdrukkingen voorspellen welke pianist in een concours de beste kans maakt, en blijken elementen als het optrekken van de neus, kuiltjes, en strakke oogleden de beoordeling van iemands leiderschapskwaliteiten te beïnvloeden.

Latuny onderzocht of gezichtsuitdrukkingen invloed hebben op de overwinningskansen van kandidaten in Miss/Mister verkiezingen, en muzikale concoursen. Ze gebruikte een digitale methode om gelaatsuitdrukkingen te meten in video’s van deelnemers aan verkiezingen, pianisten in een concours, en leiders. Vervolgens relateerde ze haar metingen aan de uiteindelijke uitkomsten van deze competities om te kijken of de gezichtsuitdrukkingen invloed hadden op de uitslag. Bij deelneemsters aan Miss World en deelnemers aan Mister World verkiezingen bleek dat hun video presentaties een hogere aantrekkelijkheidsboordeling kregen dan hun foto’s (of ‘stills’ uit een video). Daarnaast hadden mondbewegingen een ongunstige invloed op de aantrekkelijkheidsscore.

Optrekken neus en kin

Bij de finale van een pianistenconcours met drie overgebleven kandidaten bleek dat computers de winnaar konden voorspellen op basis van de analyse van hun gezichtsuitdrukkingen. Computers kunnen dat met een nauwkeurigheid (43%) die gelijk is aan die van mensen. Tenslotte bleek ook uit Latuny’s onderzoek dat dynamische gezichtsuitdrukkingen de beoordeling van leiderschapskwaliteiten kunnen beïnvloeden. Bepaalde gezichtsuitdrukkingen zoals het optrekken van de neus hebben een positief effect op leiderschap scores, terwijl andere gezichtsuitdrukkingen zoals het optrekken van de kin een negatief effect hebben. Uit alle onderzoeken in deze studie blijkt hoe groot de verklarende en voorspellende kracht van gezichtsuitdrukkingen is met betrekking tot de uitslag in dit soort competities. De resultaten dragen bij aan ons inzicht in hoe gezichtsuitdrukkingen ons oordeel beïnvloeden over mensen in competitieve settings, en ze bieden deelnemers aan dit soort evenementen tevens specifieke richtlijnen hoe ze hun overwinningskansen kunnen verbeteren door de ‘juiste’ gezichtsuitdrukkingen te gebruiken.

Wilma Latuny (1978, Ambon) studeerde Industrial Engineering aan de University of Pattimura in Ambon, Indonesië, behaalde haar Master of Science aan de University of Sam Ratulangi in Manado, Indonesië, en haar Master of Philosophy in Data Mining aan de Maastricht School of Management, Nederland. Ze is benoemd als junior docent in het Industrial Engineering Department aan de University of Pattimura, Ambon, Indonesië.

Wilma Latuny verdedigt haar proefschrift op vrijdag 29 september, om 10.00 uur in de aula van de universiteit, Warandelaan 2. De titel van het proefschrift: The Power of Facial Expressions. Promotores: prof. dr. E.O. Postma, prof. dr. H. J. van den Herik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, tel. 06 19678521 of email: persvoorlichters@tilburguniversity.edu.