Tilburg Law School

Tilburg Law School offers highly-ranked national and international education and research in law and public administration.

Promotie dhr. J.P.H. Boom

Titel: De archeologie van besluitvorming. Onderzoek naar de voorgeschiedenis van twee grote projecten, de Betuweroute en ICT in het Onderwijs
Promotores: prof. dr. P.H.A. Frissen, prof. dr. H.J.M. Fenger

Samenvatting

Voor zowel de Betuweroute als het project ICT in het Onderwijs geldt dat het informele, eigenlijke beginpunt van de projecten zich veel eerder in de tijd bevindt dan menigeen denkt of ervaart. De visies en uitgangsposities zijn ooit in vroegere stadia geformuleerd, de toepasbaarheid ervan wordt feitelijk niet meer getoetst, concludeert Hans Boom in zijn promotieonderzoek.

De eerste, gebruikelijke stap van een project om een probleemdefinitie vast te stellen en mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren, ontpoppen zich als een gepasseerd station. Een duidelijke visie aan het begin van projecten ontbreekt. Het doel dat de projecten moeten dienen, speelt na de lancering al snel geen rol meer; de besluitvorming in Haagse arena’s richt zich bij voorkeur op het ‘wat’, het ‘hoe’ en de financiën. De politieke aandacht voor het ‘waartoe’, de impact en de beoogde output van de ingeslagen wegen vervaagt al snel.

Bij de Betuweroute is het middel doel van de implementatie geworden. Bij ICT in het Onderwijs manifesteert zich in de aanvang een groot gebrek aan betrokkenheid vanuit de politiek, zowel in het Kabinet als in de Kamer: de ministers Deetman en later Ritzen moesten zelf maar zien waar ze het geld vandaan haalden. Het gebrek aan aandacht voor ICT vanuit Den Haag' is nog steeds een punt van grote zorg.


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


 

When: 27 October 2017 14:00

Where: Route description Tilburg University campus