Alumni

Stay connected! Tilburg University facilitates strong ties among graduates and between graduates and their school or graduate associations.

Events

 • 26 Feb 201913:00

  Introducing the Netherlands: Beyond Anne Frank *
  All over the world, people know Anne Frank. Her diary and the dramatic turn her life took have made her an icon of the Holocaust. The pre-war situation of the Jews and the developments that led to the tragedy of the Holocaust in the Netherlands will be discussed by professor Arnoud-Jan Bijsterveld. (language: English) Read more

 • 26 Feb 201918:45

  Stress and Burn-out among Students *
  According to the World Health Organisation, stress is the health epidemic of the 21st century. Our modern lives, though full of opportunity, have made us anxious and stressed about work, finances, or relationships. How do you acknowledge your stress and start to reverse its presence and impact on your life? (language: English) Read more

 • 12 Mar 201913:00

  Gender Unlimited Event: Innovation & AI, bias is all around *
  On all levels - societal, organizational, and individual - development and innovation are influenced by bias. Professor Lokke Moerel will discuss how biases creep into the innovation processes in the domain of Artificial Intelligence. (language: English) Read more

 • 12 Mar 201919:00

  Thema-avond Klimaat en Energie
  In addtion to being global issues, climate change and energy transition are having a huge impact locally and regionally. What are the social consequences of climate change in the province of Brabant? What implications does energy transition have for citizens' behavior, for the regional economy, and for the Brabant landscape? With provincial elections drawing near, Tilburg University is hosting a themed evening event on Climate & Energy on Tuesday, March 12, 2019. (language: Dutch) Read more

 • 14 Mar 201916:00

  The Last Lecture by Arnoud-Jan Bijsterveld: Old virtues for modern times *
  In this last lecture, Arnoud-Jan Bijsterveld will give a personal and modern interpretation of some old virtues as guidelines for a happy, rewarding life as a young academic in the present-day world. (language: English) Read more

 • 14 Mar 201920:00

  Hartslagcafé: Sociologen lezen de krant *
  We are more than only our brain! Who we are and what we do is primarily a social process. From a sociological perspective, Mark van Ostaijen, Bram Peper and others re-read striking reports from the newspaper. It will be quite illuminating! (language: Dutch) Read more

 • 19 Mar 201920:00

  Science Café - Zorg om het vrouwenhart *
  Pain in the chest and an aching left arm: the classical image of a heart attack. In men, that is. Women’s symtoms are often less clear and are therefore more easily overlooked. Experts, too, seem to underestimate the risks of stress – particularly in women. What do we know about this? And what is the best way to deal with it? (language: Dutch) Read more

 • 21 Mar 201913:30

  China: A New Imperial Power? *
  The global power balance is changing in favor of China, now the second largest economy in the world. China is opening new commercial routes across Eurasia. There are worries that Beijing will use trade routes to increase its influence and export an authoritarian brand of politics. Is China’s Belt and Road Initiative a threat to the existing world order? (language: English) Read more

 • 26 Feb 201913:00

  Introducing the Netherlands: Beyond Anne Frank *
  Over de hele wereld kent men Anne Frank middels haar dagboek. Mede hierdoor is zij een icoon van de Holocaust geworden. Lezing door hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld over de situatie van de Joden voor WO II, en de Holocaust in Nederland en de invloed hiervan. (taal: Engels) Read more

 • 26 Feb 201918:45

  Stress and Burn-out among Students *
  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft stress in de 21e eeuw epidemische vormen aangenomen. Onze moderne levens, hoewel bomvol mogelijkheden, maken ons bezorgd en gestresst over ons werk, onze financiën en onze relaties. Hoe erken je stress en de funeste invloed daarvan op je leven en hoe gooi je het roer om? (taal: Engels) Read more

 • 12 Mar 201913:00

  Gender Unlimited Event: Innovation & AI, bias is all around *
  Op alle niveaus - maatschappelijk, organisatorisch en individueel - worden ontwikkeling en innovatie beïnvloed door vooringenomenheid. Professor Lokke Moerel zal bespreken hoe vooroordelen insluipen in de innovatieprocessen op het gebied van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). (taal: Engels) Read more

 • 12 Mar 201919:30

  Thema-avond Klimaat en Energie
  Klimaatverandering en energietransitie zijn weliswaar mondiale vraagstukken, maar hebben lokaal en regionaal een enorme impact. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de Brabantse samenleving? Wat betekent de energietransitie voor het gedrag van burgers, de regionale economie, en de Brabantse omgeving? Met de provinciale verkiezingen in zicht, organiseert Tilburg University op dinsdag 12 maart een thema-avond rondom Klimaat & Energie. Read more

 • 14 Mar 201916:00

  The Last Lecture by Arnoud-Jan Bijsterveld: Old virtues for modern times *
  In deze Last Lecture geeft Arnoud-Jan Bijsterveld een persoonlijke en moderne interpretatie van enkele oude deugden als leidraad voor een gelukkig, waardevol leven als jonge academicus in de huidige maatschappij. (taal: Engels) Read more

 • 14 Mar 201920:00

  Hartslagcafé: Sociologen lezen de krant *
  Wij zijn méér dan ons brein! Wie wij zijn en wat we doen is toch vooral een sociaal proces. Met een sociologische bril herlezen Mark van Ostaijen, Bram Peper e.a. opvallende berichten uit de krant. Er gaat een wereld voor je open! Read more

 • 19 Mar 201920:00

  Science Café - Zorg om het vrouwenhart *
  Pijn op de borst en tintelingen in de linkerarm: het klassieke beeld van een hartinfarct. Bij mannen althans. De symptomen bij vrouwen zijn vaak onduidelijker en worden daardoor dikwijls over het hoofd gezien. Ook lijken deskundigen het risico van stress – met name bij vrouwen – te onderschatten. Wat weten we hierover? En hoe kunnen we hier beter mee omgaan? Read more

 • 21 Mar 201913:30

  China: A New Imperial Power? *
  Het machtsevenwicht in de wereld begint te verschuiven richting China, momenteel de op een na grootste economie wereldwijd. China legt nieuwe handelsroutes aan over het Euraziatische continent. De angst bestaat dat Beijing dit handelsnetwerk zal gebruiken om zijn invloed te vergroten en zijn autoritaire manier van politiek bedrijven te exporteren. Is China’s Nieuwe Zijderoute een bedreiging voor de bestaande wereldorde? (taal: Engels) Read more

 • 28 Mar 201912:15

  Boardroom meeting René Jansen 6P Consultancy
  6P Consultancy organiseert een boardroomlunch voor de Vrienden van Cobbenhagen.

  René Jansen, CEO & Founder en alumnus van Tilburg University, zal de Vrienden die middag ontvangen en met hen nader stilstaan bij het thema Coaching. Read more

 • 01 Apr 201919:00

  Business Night 2019
  De Business Night staat bekend als de grote opening van de Economic Business weeks Tilburg (EBT). Het is een unieke kans voor studenten om zich te laten inspireren door toonaangevende figuren uit onze samenleving. Read more