News and Events

Seminar Organization Studies door Floor Rink

12:15 uur
Floor Rink (Groningen University)
Titel: t.b.a.
Locatie: S 505


When: 14 November 2017 12:15