News and Events

Retrofuturism in late modern video games

Dit programmaonderdeel is in het Engels.

Zie de Engelse webpagina voor meer informatie.

When: 16 November 2017 22:00

End date: 16 November 2017 22:45