News and Events

Streamingdiensten gunstig voor onbekende musici

PERSBERICHT 10/04/2017 - Streamingdiensten als Spotify, waarbij consumenten een abonnement afsluiten om toegang te krijgen tot een grote muziekbibliotheek, hebben in korte tijd aan populariteit gewonnen. Dit gaat ten koste van diensten als iTunes waarbij de consument eigenaar wordt van de aangekochte muziek. Wat heeft dit voor consequenties voor de muziekindustrie en voor de consument?

De Tilburgse onderzoekers Hannes Datta, George Knox en Bart Bronnenberg zochten het uit en publiceerden hun bevindingen in het artikel 'Changing Their Tune: How Consumers' Adoption of Online Streaming Affects Music Consumption and Discovery', dat binnenkort in Marketing Science verschijnt.

De onderzoekers verzamelden een grote hoeveelheid data over het luistergedrag van individuele consumenten op digitale muziekplatforms. Ze onderzochten wat op korte, middellange en lange termijn het effect was wanneer consumenten overstappen op streamingdiensten.

Sneller kennismaken met onbekende en kleinere artiesten

Een half jaar nadat consumenten een streamingdienst gebruiken, is de hoeveelheid muziek die ze beluisteren toegenomen met 49%. Het aantal unieke artiesten die ze na die periode beluisteren is toegenomen met 32%.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat consumenten die gebruikmaken van streamingdiensten steeds vaker bij kleinere artiesten uitkomen. Het blijkt echter moeilijker voor deze musici om onder de aandacht van de consument te blijven.

Een andere bevinding is dat consumenten sneller kennismaken met voor hen onbekende artiesten. Juist bij diensten waarbij muziek aangekocht moet worden, zoal bij iTunes, zullen de kopers minder snel experimenteren met nieuwe muziek, vanwege de te betalen prijs per lied of album.

De aandacht voor een breder pakket van artiesten op streamingdiensten leidt mogelijk tot een verhoging van aanvullende producten, zoals live-optredens.

Tot slot, streamingdiensten leiden tot een grotere tevredenheid bij consumenten omdat ze nu een bredere range van muziek kunnen beluisteren.

Dr. Hannes Datta, Dr. George Knox en Prof.dr.ir. Bart Bronnenberg zijn alle drie verbonden aan het departement Marketing van de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University.


Noot voor de pers

Hannes Datta, George Knox en Bart Bronnenberg: 'Changing Their Tune: How Consumers' Adoption of Online Streaming Affects Music Consumption and Discovery', in: Marketing Science (2017, nog te verschijnen)

Voor meer informatie: Hannes Datta, e-mail h.datta@tilburguniversity.edu, of neem contact op met Annemeike Tan, persvoorlichter, e-mail a.m.tan@tilburguniversity.edu, tel. 013-466 2596. Het artikel is als working paper te downloaden.
streaming onderzoek datta streaming onderzoek