Pre-master's program International and European Law

Please note

All Pre-Master's programs of Tilburg Law School are taught in Dutch.

Therefore only students who master the Dutch language can apply.

Haal in 2 jaar tijd je master

De premaster International and European Law biedt studenten met een bachelordiploma hbo Recht aansluiting op de masterprogramma's European Union Law en International Law and Human Rights. De premaster start in september en vervolgens kun je, mits je de premaster volledig afrondt, het jaar daarop in september starten met de master. Zo kun je in twee jaar het civiel effect behalen. Het civiel effect heb je nodig indien je voor een togaberoep kiest.

Programma

Het premasterprogramma International and European Law bestaat uit 63 ECTS. De vakken die je volgt zijn bachelorvakken van Tilburg Law School. In de Studiegids vind je meer informatie over de vakken en de structuur het programma.

Najaarssemester (september 2017 - december 2017)

Achter het vak staat het aantal ECTS.

 • Academisch Juridisch Denken (6)
 • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6)
 • Grondrechten (6)
 • Integratievak staats- en bestuursrecht (6)
 • Legal Philosophy A (6)
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6)
 • Taaltoets Nederlands (0)

voorjaarssemester (februari 2017 - juni 2017)

Achter het vak staat het aantal ECTS.

 • Aansprakelijkheidsrecht (6)
 • European Union Law (6)
 • International Law (6)
 • Rechtsbescherming tegen de overheid (6)
 • Strafprocesrecht (6)

Toelatingsprocedure

Je kunt je op dit moment niet meer aanmelden voor de pre-master 2017-2018. Vanaf medio december kun je je aanmelden voor het studiejaar 2018-2019. De exacte toelatingsprocedure en de deadline worden in november gepubliceerd.

Toelatingseisen

Voordat je een verzoek tot toelating indient via Studielink, kijk je of je aan de toelatingseisen voldoet. Je kunt tot de premaster worden toegelaten als je uiterlijk op 15 augustus 2018 beschikt over:

 • een diploma Bachelor HBO-rechten
 • een originele ‘Verklaring van afstuderen’, afgegeven door de HBO-instelling, waarin staat dat je vóór 1 september 2018 zal zijn afgestudeerd

 De premaster in het kort

 • De premaster is Nederlandstalig
 • De premaster start alleen eind augustus
 • De premaster bestaat uit 2e- en 3e jaars bachelor vakken
 • De premaster moet volledig zijn afgerond, voordat je met de master kunt beginnen
 • De premaster staat in Studielink tussen de bacheloropleidingen (let op dat je de juiste opleiding aanvinkt!)
 • Zie collegegeldtarieven voor de kosten

 


All Master's programs

Want to know more?