Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Alumnivereniging VAET

Vereniging van Afgestudeerde Econometristen

De Vereniging van Afgestudeerde Econometristen te Tilburg is opgericht voor en door afgestudeerden binnen de opleiding Econometrie en Operationele Research van de School of Economics and Management van Tilburg University (voorheen UvT, KUB). De oprichting heeft formeel in november 1986 plaats gevonden, maar de vereniging is informeel al sinds 1969 actief. De vereniging telt momenteel ongeveer 850 leden en is daarmee een van de grootste afgestudeerdenverenigingen van de Tilburgse universiteit.

De doelstelling van de VAET is in het kort:

  • het onderhouden en verstevigen van de band tussen aan de Tilburgse universiteit afgestudeerde econometristen en operationele researchers onderling en tussen hen en het departement Econometrie en Operations Research en universiteit;
  • het op peil houden van kennis en inzichten op econometrisch en operationele research gebied van haar leden en andere ge├»nteresseerden.

De VAET organiseert geregeld een themamiddag waarop men oud-studiegenoten kan ontmoeten teneinde oude en nieuwe ervaringen uit te wisselen. Anderzijds probeert de VAET haar leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de econometrie en operationele research. Zij doet dat in de eerste plaats door het organiseren van de reeds genoemde themamiddag, die als wetenschappelijke bijeenkomst is bedoeld.

Lid worden

Behalve aan de universiteit afgestudeerde econometristen en operationele researchers kent de vereniging ook leden die verbonden zijn als medewerker of assistent-in-opleiding aan het departement Econometrie en Operations Research. Het lidmaatschap van de vereniging is gratis. Via de vereniging is het mogelijk zich te abonneren op de Until, het magazine van Tilburg University. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de alumniwebsite

Organisatie

Het bestuur van de VAET bestaat uit:

  • drs. G.J.J.M. de Haan (voorzitter)
  • prof.dr. A.J.J. Talman (secretaris)
  • drs. P.P.R.A. de Heus (penningmeester)
  • drs. L. van de Pol (lid)