Nieuws en Agenda Tilburg University

 • 26-05-2016Nieuws

  Marieke Hopman: duizenden kinderen thuis zonder onderwijs
  Promovenda Marieke Hopman presenteert donderdag 26 mei het door Defence for Children gepubliceerde rapport: (W)elk kind heeft recht op onderwijs? Hopman onderzocht waarom 15.000 kinderen in Nederland niet naar school gaan.
  Lees meer

 • 24-05-2016Nieuws

  Marieke Hopman onderzocht 'Welk kind heeft recht op onderwijs?'
  Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei presenteert Marieke Hopman, de ‘crowdfunding promovenda’ bij professor Rianne Letschert (INTERVICT, TLS), haar eerste deelonderzoek (W)elk kind heeft recht op onderwijs?, naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma-kinderen. Lees meer

 • 24-05-2016Nieuws

  Student Lerarenopleiding Maatschappijleer in VPRO-documentaire
  De VPRO zond 16 mei jl. de documentaire ‘Maatschappijleer’ uit. We zagen Daan Faasen, student Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan Tilburg University, optreden als beginnend docent op een middelbare school.

  Lees meer

 • 24-05-2016Nieuws

  Tilburgs advies over rekenrentes vandaag in Eerste Kamer
  De Tilburgse hoogleraren Lans Bovenberg, Theo Nijman en Bas Werker hebben op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapport geschreven over de keuze van projectierentes in de nieuwe wet ‘Verbetering Premieregeling’. Dit rapport draagt bij aan de eerste belangrijke wijziging in de pensioenregels, die naar verwachting op 1 augustus a.s. tot stand komt. Lees meer

 • 23-05-2016Persbericht

  Nieuwe juridische praktijken en technologie veranderen internationaal recht ingrijpend
  PERSBERICHT 23 mei 2016 - Het klassieke landschap van het Internationale recht is aan het evolueren richting complexe juridische praktijken die de wereld in internationaalrechtelijke zin herdefiniëren. Het oude volkenrecht interacteert met nieuwe juridische praktijken en internationaal geldende regels, wat zowel staten als niet-statelijke actoren in staat stelt om ‘wettigheid’ op te eisen terwijl zij de wereld schaden, profiteren en vervuilen. Dat stelt prof. dr. Nikolas M. Rajkovic in zijn inaugurele rede op vrijdag 27 mei 2016. Lees meer

 • 23-05-2016Persbericht

  Hoogleraar medische psychologie Denollet ontvangt J.J. Groen Prijs voor excellent onderzoek
  PERSBERICHT 23 mei 2016 - De Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO) heeft haar tweejaarlijkse prijs voor excellent onderzoek op het grensvlak van psychologie en medische wetenschap dit jaar toegekend aan Johan Denollet, hoogleraar medische psychologie en directeur van het onderzoeksinstituut CoRPS aan Tilburg University. Lees meer

 • 19-05-2016Direct link

  Hoogleraar Hans Mommaas: Efficientie woonomgeving ligt in slimme stedelijkheid
  Het thema van de duurzame stad staat voor meer dan energietransitie, hernieuwbaarheid of stadslandbouw.” Dat zegt Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Wat we nodig hebben volgens de hoogleraar Regional Sustainability Governance is slimme stedelijkheid. Dat is het besef van het belang van veerkrachtige stedelijke regio’s die in staat zijn tot maatschappelijke vernieuwing. Lees meer

 • 17-05-2016Direct link

  Politieke partijen moeten arbeidsparticipatie opnemen in programma's
  De Participatiewet helpt te weinig mensen die niet in een gewone baan terechtkunnen. Terwijl er prima mogelijkheden zijn. Ton Wilthagen en Jos Verhoeven roepen politieke partijen op om zich uit te spreken vóór meer participatie. Lees meer

 • 13-05-2016Nieuws

  Conferentie "Practices of Victimhood"
  Slachtoffer en slachtofferschap is een opkomend onderzoeksdomein dat niet alleen juridische en psychologische benaderingen behoeft, maar ook culturele. De sprekers op de conferentie "Practices of Victimhood" gaan in op culturele praktijken van slachtofferschap. Hoe geven rituele, artistieke en andere culturele praktijken vorm aan slachtofferschap?

  Lees meer

 • 13-05-2016Nieuws

  Vidi-subsidie voor data-onderzoek Katrijn Van Deun
  Katrijn Van Deun van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences heeft van NWO een Vidi-financiering van 800.000 euro ontvangen. Hiermee kan zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Van Deun, werkzaam bij het departement Methodology and Statistics, richt zich op de ontwikkeling van geijkte statistische methoden voor de analyse van Big Data ofwel gegevens die uit verschillende bronnen komen. Lees meer

Stuur door

Wat is de uitkomst van vijf plus zes