Nieuws en Agenda Tilburg University

 • 14-12-2017Nieuws

  Bas van Alphen benoemd als bijzonder hoogleraar Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
  Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen is per 1 december 2017 gestart als bijzonder hoogleraar Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hij volgt daarmee professor Petri Embregts op. Lees meer

 • 14-12-2017Persbericht

  Wederkerigheid tussen mens en natuur en mensen onderling ontbreekt in Duurzame Ontwikkelingsdoelen VN
  PERSBERICHT 14 dec. 2017 - De westerse wereld kan leren van niet-westerse welzijnsbegrippen en de doorwerking daarvan in het recht. Dat stelt Dorine van Norren op grond van het proefschrift dat ze op 18 december verdedigt aan Tilburg University. Wederkerigheid tussen mens en natuur en tussen mensen onderling speelt een belangrijke rol in niet-westerse filosofie, maar dat idee komt slechts mondjesmaat terug in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Lees meer

 • 14-12-2017Persbericht

  Paulina Snijders benoemd tot vicevoorzitter College van Bestuur
  Persbericht 14-12-2017 - Het College van Bestuur (CvB) heeft Paulina Snijders per 15 februari 2018 benoemd tot vicevoorzitter en lid van het CvB. Snijders is momenteel directeur Control en Compliance van het Erasmus Medisch Centrum en lid van de Raad van Commissarissen van het ziekenhuis Bernhoven. Als vicevoorzitter wordt zij bij Tilburg University verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsportefeuille. Lees meer

 • 14-12-2017Direct link

  Oproep Wilthagen e.a. aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet
  Rond de formatie traden werkgevers naar buiten met een ambitie én een vraag. De ambitie: geef een nieuwe impuls aan de banenafspraak voor mensen met minder arbeidsvermogen en ondersteun daarmee een inclusieve arbeidsmarkt. De terechte vraag daarbij: kabinet, maak werken met arbeidsbeperkten aantrekkelijker en eenvoudiger. Lees meer

 • 12-12-2017Nieuws

  Irmgard Borghouts treedt toe tot commissie over socialer ondernemen
  Dr. Irmgard Borghouts-van de Pas van ReflecT wordt met ingang van 2018 lid van de Commissie van Deskundigen voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Vanwege haar expertise op voor de PSO belangrijke gebieden (arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inclusief HR-beleid), is Borghouts daarvoor gevraagd. Lees meer

 • 12-12-2017Persbericht

  Geheime surveillance in het digitale tijdperk: hoe de mensenrechten te waarborgen?
  PERSBERICHT 12 dec. 2017 - De bevoegdheden die autoriteiten hebben om geheime surveillance uit te oefenen, zijn in het digitale tijdperk uitgebreider dan ooit. De bescherming van mensenrechten, zoals het recht op privacy, komt hierdoor in het gedrang. Lees meer

 • 12-12-2017Nieuws

  De diversiteit en pracht van taal en cultuur
  Taal is het middel om mensen en kennis te verbinden. Cultuur is de saus waarin je de taal giet. Want: wat zijn de gebruiken? En hoe ga je met elkaar om? Tijdens de Taal- en Cultuurmiddag op 6 december wordt duidelijk hoe lasting én ‘slecht’ taal kan zijn en hoe verwarrend, prachtig en divers cultuur is. Lees meer

 • 11-12-2017Persbericht

  Trauma’s hebben geen invloed op werktevredenheid
  PERSBERICHT 11 dec. 2017 - Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Lees meer

 • 07-12-2017Persbericht

  Tilburg University voor 4e keer op rij Best Communicerende Universiteit
  Persbericht 7 december 2017 - Voor de vierde keer op rij is Tilburg University uitgeroepen tot Best Communicerende Universiteit in de tweejaarlijkse Impact Ranking van het Haagse Bureau ScienceWorks in samenwerking met Elsevier. De prijs werd uitgereikt op een congres over de maatschappelijke impact van alfa- en gammawetenschappen in Amsterdam op 7 december. Lees meer

 • 07-12-2017Persbericht

  Fundamentele keuzen zijn nodig voor een toekomstbestendig sociaal stelsel
  Oratie prof. dr. Daniël van Vuuren

  PERSBERICHT 7 december 2017 - Nederland is een van de welvarendste landen aller tijden, met een van de best ontwikkelde socialezekerheidsstelsels ooit bedacht. Dat neemt niet weg dat het altijd effectiever en efficiënter kan. Om het stelsel van de sociale zekerheid toekomstbestendig te maken zijn fundamentele keuzen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de flexibele arbeidsmarkt – de steeds grotere groep zzp’ers en het stijgende aandeel tijdelijke contracten, nulurencontracten en payrollers. Lees meer