Nieuws en agenda

Boekpresentatie: Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie

Onderzoeker Julien van Ostaaijen presenteert zijn nieuwe boek 'Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie. Het functioneren van de lokale democratie in Nederland' bij ProDemos in Den Haag. Met Job Cohen, Jantine Kriens en Boudewijn Steur.
cover boek van ostaaijen

De lokale democratie in Nederland presteert niet naar vermogen. Deels door toedoen van anderen, maar zeker ook door eigen toedoen. Dat is de belangrijkste conclusie uit Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie, een omvangrijke analyse van de lokale democratie vanuit zes invalshoeken, uitgevoerd en opgetekend door Julien van Ostaaijen van Tilburg University. 

Vergelijkingen met onder meer de landelijke politiek en het buitenland leren dat de situatie in Nederland niet uniek is. Van Ostaaijen legt in het boek uit dat de sleutel tot het beter functioneren van de lokale democratie niet gelegen is in grootschalige structuurwijzigingen, maar in het functioneren van landelijke en lokale politici en ambtenaren.

Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), neemt het eerste exemplaar van Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie in ontvangst.

Job Cohen, hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde aan de Universiteit Leiden en oud-staatssecretaris, voormalig politiek leider van de PvdA en oud-burgemeester van Amsterdam, houdt een coreferaat, evenals Boudewijn Steur, historicus en programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 


Meer informatie en aanmelden: ProDemos

Wanneer: 20 februari 2018 17:00

Einddatum: 20 februari 2018 18:00