Nieuws en agenda

Congres: NCVGZ

Tranzo is ism met de NSPOH organisator van de track De Wetenschap Draait Door tijdens het Nederlands Congres voor Volksgezondheid 2018

De wetenschap blijft in beweging. Steeds meer onderzoek/kennis komt beschikbaar. Maar wordt deze kennis (goed) gebruikt? En worden onderzoekers goed gevoed door de praktijk? Worden de juiste dingen onderzocht? Hier ligt een grote uitdaging voor de doelgroepen van deze track: onderzoekers, beleidsmakers, professionals en burgers. De track heeft tot doel dat deze doelgroepen elkaar in een automatisme gaan vinden. Co-creatie moet de norm worden.


De track poogt de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen te duiden, o.a. op het gebied van preventie, en gaat ook in op vragen als: Hoe staat het met de toegang tot de kennis? Worden onderzoekers voldoende gevoed door vragen uit de praktijk? Zijn beleidsmedewerkers en professionals voldoende in staat beschikbare kennis te ontsluiten? Zijn er geen grote veranderingen nodig? Moeten we toegroeien naar een vierde generatie universiteit en naar andere samenwerkingsvormen tussen Beleid, Onderzoek en Praktijk? Welke rol kan het (post) academisch onderwijs hierin vervullen? De track De Wetenschap Draait Door start met een panel waarmee we aan tafel gaan o.a. over onderwerpen die later op de dag aan bod komen. In de track zal aandacht besteedt worden aan het Preventieakkoord, met daarin opgenomen de Rookvrije Generatie, overgewicht en alcohol, hoe burgers bij onderzoek betrokken kunnen worden en hoe we in co-creatie een ‘Vierde Generatie Universiteit’ kunnen bereiken. Veelbelovend onderzoek op het brede terrein van volksgezondheid, preventie en zorg van jonge onderzoekers die genomineerd zijn voor de Volksgezondheidsprijs, zal worden gepresenteerd. De Volksgezondheidsprijs zal tijdens het congres worden uitgereikt.


Aanmelden en volledige programma? Ga naar www.ncvgz.nl

 

Wanneer: 10 april 2018 00:00

Einddatum: 10 april 2018 00:00