Nieuws en agenda

Een jaar rond feesten

Reeks van vier bijeenkomsten rond de grote en bekende maar ook soms onbekende feesten uit van het liturgisch jaar.

Hoe werd het feest vroeger gevierd? Hoe dan de rijke traditie ons inspireren voor een vieren vandaag de dag? Dr. Sam Goyvaerts, docent liturgie van de faculteit.

In deze reeks vier bijeenkomsten:

25 oktober 2017: Allerheiligen/Allerzielen

Leven en dood hebben mensen van alle tijden en alle plaatsen gefascineerd. Op 1 november herdenkt men in de katholieke traditie mensen die tijdens hun leven uitzonderlijke daden gesteld hebben en een voorbeeld en oproep zijn voor alle christenen. Op 2 november herdenken we al onze medemensen die gestorven zijn en ‘leven in de verwachting van de verrijzenis’ zoals de liturgie het uitdrukt. Hoe zijn deze feesten ontstaan? Welke plaats hebben ze in de christelijke traditie en wat betekenen ze ten diepste? Hoe worden ze gevierd? Hoe kunnen we ze vandaag nog vorm en betekenis geven? Vragen waar we graag samen met u verder over nadenken.

13 december 2017: Advent/Kerstmis

Rorate coeli desuper et nubes pluant justum , zo klonk (klinkt?) het op de 4de zondag van de advent. Van waar komt dit gezang? Wat vertelt het ons over de periode van de advent? Traditioneel is dit de periode van verwachting, van duisternis, maar ook van elke week een beetje meer licht. Tijdens de advent leven we toe naar Kerstmis, het moment waarop hemel en aarde elkaar raken. Tijdens deze middag staan we stil bij de betekenis van advent en Kerst, bespreken we enkele gebruiken en gewoonten, zoals het Rorate en de kerststal, en wisselen we uit over hoe Jezus telkens weer opnieuw geboren wordt.

14 maart 2018: Pasen

Van oudsher is Pasen het centrale feest van het Christendom. Hoe werd Pasen in de vroege kerk gevierd? Hoe leefden gelovigen toe naar dit feest? Wat is er voor gelovigen vandaag de dag te leren van bijvoorbeeld de Paaspreek van Johannes Chrysostomos en welke spirituele rijkdom wordt verwoord door het Exsultet?

16 mei 2018: Pinksteren

Kom o Heilige Geest, zo zingen we vijftig dagen na Pasen. Meer dan ooit in deze tijd lijkt het alsof we wel wat meer Heilige Geest kunnen gebruiken. Welke plaats heeft de Geest en dit Pinksterfeest in de traditie van de kerk? Onder meer aan de hand van de pinkstersequentie, die samen met de paassequentie de enige twee verplichte sequenties zijn in de vernieuwde liturgie, ontrafelen we het werken van de Geest, vroeger en nu.

Praktische informatie

  • Data: 25 oktober en 13 december 2017 en, 14 maart en 16 mei 2018, telkens 14.00-16.30uur
  • Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 3512 BH Utrecht
  • Kosten: €90 voor de serie of €25 per bijeenkomst. Studenten TST en FHTL deelname gratis.
  • Studielast: 16 uur (PE PKN: 0,25 en SKGV categorie Spiritualiteit en bevoegdheid: 4 punten).
  • Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.
  • Opgave via deze link.

Wanneer: 14 maart 2018 14:00

Einddatum: 14 maart 2018 16:30

Prijs: €90 voor de serie of €25 per bijeenkomst. Studenten TST en FHTL deelname gratis.