Nieuws en agenda

Promotie dhr. A. Alhuraibi, MPhil

Titel: From IT-Business Strategic Alignment to Performance: A moderated mediation model of Social Innovation at the Workplace and the Enterprise Governance of IT
Promotores: prof. dr. H.J. van den Herik, prof. dr. B.A. van de Walle, prof. dr. S. Ankolekar

Samenvatting

Wat is de optimale relatie tussen ICT investeringen en het zakelijke resultaat? De huidige managers zijn zeer gespitst op (1) een uitgekiend gebruik van de resources en (2)  de verwezenlijking van een hoog  Return on Investments. Adel Alhuraibi onderzocht de kritische factoren die deze relatie beinvloeden. Die factoren bundelde hij in de IT Business Strategic Alignment (ITBSA) box.

In het onderzoek kwam naar voren dat veel organisaties de strategie op papier klaar hebben staan, maar dat ze die nog niet altijd geimplementeerd hebben. Alhuraibi ontwierp twee nieuwe relaties, te weten (a) van de investeringen naar de verzameling strategieen en (b) van de strategieen naar de performance. Vervolgens ging hij op zoek naar strategieen die een positieve impact hebben op relatie (b).

Vervolgens ontwikkelde hij nog twee "tool boxen", te weten Enterprise Governance of IT (EGIT) en Social Innovation at Work (SIW). Het zijn boxen die kritische factoren bevatten op het pad van investeringen naar performance. De kritische factoren zijn geanalyseerd voor een aantal internationale bedrijven in Jemen, waar heel bijzondere factoren een rol spelen. De sleutelwoorden zijn Monitoring en Mediation.

De drie voornaamste resultaten zijn:

  1. Een zorgvuldig samengestelde  ITBSA is essentieel om een verhoging van return on investments te bewerkstelligen.
  2. Een goed ITBSA heeft als doel een effectieve samenwerking te realiseren met Sociale Innovatie op de Werkplaats (SIW). SIW fungeert als belangrijke  mediator tussen ITBSA en (Afdelings) Performance.
  3. Het grote belang van EGIT is dat het toezicht houdt (monitoring), via processen en structuren, op het verwezenlijken van hogere returns of investments vanuit ITBSA en SIW


Locatie: Cobbenhagen gebouw, Ruth First room (toegang via Koopmansgebouw) 


Proefschrift aanvragen


Wanneer: 26 september 2017 14:00

Waar: Cobbenhagen building