Nieuws en agenda

Promotie dhr. drs. F.W.Th. Peters

Titel: The business of video games is a multi-player game. Essays on governance choices and performance in a two-sided market in the cultural industries.
Promotores: prof. dr. N.G. Noorderhaven, prof. dr. G.M. Duijsters

Samenvatting

Frank Peters onderzocht de economische effecten van samenwerking in een t'weezijdige platformmarkt' in de cultural industries. Hij probeert verklaringen te vinden voor succes in de culturele industrie en bracht (met name) de gevolgen van samenwerking met de platformaanbieder in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van een kwantitatief onderzoek van games uit de tijd dat distributie nog plaats vond door middel van DVD’s: de periode 2001-2010. Dit is de eerste keer dat er een integraal model voor succes in de videogame industrie is ontwikkeld.

Het economisch verkeer verloopt in toenemende mate via platforms: accommodatie wordt geboekt via Booking.com, muziek via Spotify, video via Netflix, informatie via Google en tweedehands producten via Marktplaats. In de videogame industrie is het de console die vragers en aanbieders van games bij elkaar brengt. In zo’n marktstructuur beïnvloedt het gedrag van het platform de resultaten van de aanbieder van video games en andersom. Uitkomsten van het onderzoek zijn daarom niet alleen voor video game industrie interessant, maar ook voor andere platformmarkten in de cultural industries.

De culturele industrie bestaat uit de bedrijfstakken waarin culturele goederen in massa worden geproduceerd. De film-, muziek-, TV en radio-, mode- en game industrie zijn voorbeelden. Deze bedrijfstakken hebben de volgende kenmerken:

  • Zeer sterke economies-of-scale: Productie van het eerste exemplaar is zeer kostbaar, reproductie is bijna gratis;
  • Een overaanbod van creatief werk: productie vindt vaak plaats als passie en vrijetijdsbesteding;
  • Aanwezigheid van het “nobody knows”-principe: Succes is niet vooraf te voorspellen, noch achteraf te verklaren. Producten zijn extreem verdeeld in hits en missers, waardoor slechts een klein deel van het aanbod rendabel is.

Conclusies:

  • Het succes van een game is afhankelijk van de activiteiten van verschillende actoren: de game ontwikkelstudio, de uitgever en de console fabrikant. In die zin is game business een multi-player game;
  • Hoewel het “nobody knows” principe aanwezig is, zijn er factoren die de kans op succes vergroten: voortbouwen op succes uit het verleden en grotere productiebudgetten leiden tot betere games, die op hun beurt beter verkopen. Pre-release marketing (het opsporen van marktsegmenten waar de concurrentie beperkt is en timing van de release) leidt eveneens tot succesvollere games. Dit is belangrijker dan post-release marketing.
  • Er zijn cross-platform effecten: games uitgebracht voor meerdere platforms scoren ook beter op de individuele platforms.
  • Productie van games gebaseerd op succes uit andere sectoren (bijvoorbeeld een game bij een film) is geen succesvolle strategie.
  • Platforms zijn vaak zeer dominant in de markt. Samenwerking met een platformexploitant (door verkoop van de studio of het afsluiten van exclusieve contracten) heeft een positief resultaat op de opbrengsten van een game, samenwerken met een onafhankelijke uitgever heeft dit niet. Platforms zijn een noodzakelijk kwaad dat beter omarmt kan worden: samenwerking leidt tot succesvollere releases.

Het proefschrift verrijkt de managementtheorie in de geschetste context. Er wordt geconcludeerd dat:

  • Overwegingen voor verschillende vormen van samenwerking verschillen: voor overnames transactiekostenoverwegingen, voor exclusieve contracten het vergroten van mogelijkheden voor de toekomst.
  • Platform  exploitanten hebben andere motieven om samen te werken met studio’s dan onafhankelijke uitgeverijen. Platform exploitanten willen met name kwalitatief hoogwaardige capaciteit aan zich binden, onafhankelijke uitgevers zoeken met name toekomstige differentiatiemogelijkheden.

Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen

Wanneer: 14 maart 2018 16:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University