Nieuws en agenda

Promotie mw. J.W. van der Meide, MSc

Titel: Why frailty needs vulnerability. A care ethical study into the lived experiences of older hospital patients
Promotores: prof. dr. C.J.W. Leget, prof. dr. F.J.H. Vosman
Copromotor: dr. G.J. Olthuis

Dit promotieonderzoek belicht het perspectief van oudere ziekenhuispatiënten. Een ziekenhuisopname is een ingrijpende en gevaarlijke gebeurtenis is voor veel ouderen, zowel in functioneel als in psychosociaal opzicht. Promovenda Hanneke van der Meide heeft hun ervaringen onderzocht door middel van een fenomenologische 'shadowing' studie. De onderzoekster heeft meegelopen met patiënten van 70 jaar of ouder van opname tot ontslag (variërend van 2 tot 22 dagen).

Daarnaast omvat dit proefschrift een case study waarin is gekeken hoe de ervaringen van oudere patiënten doorklinken in de activiteiten van de cliëntenraad van een ziekenhuis. De resultaten laten zien dat voor oudere patiënten er veel meer op het spel staat dan zijn of haar objectief vast te stellen fysieke kwetsbaarheid waar de dominante opvatting van frailty naar verwijst. Wil het ziekenhuis goede zorg aan ouderen verlenen dan dient ze rekening te houden met de ervaringen van ‘uitgespeeld zijn’ en ‘thuis komen’. De studie beschrijft een breder kwetsbaarheidsperspectief waarin oog is voor de geleefde ervaringen van oudere patiënten en dat laat zien dat kwetsbaarheid niet beperkt is tot het lichaam, maar ook betrekking heeft op de relaties waarin de oudere gesitueerd is en de institutionele context van het ziekenhuis.


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


Wanneer: 06 mei 2015 14:15

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University