Nieuws en agenda

Promotie mw. drs. M.M. Janssen

Titel: Social marketing in alcohol prevention. Intervention development for adolescents
Promotores: prof.dr. H.F.L. Garretsen, prof.dr.ir. J.A.M. van Oers
Copromotor: dr. J.J.P. Mathijssen

Alcoholgebruik bij pubers terugdringen via sociale marketing

Alcohol is populair onder jongeren en het gebruik ervan neemt toe tijdens de pubertijd. Hoe kan dit gebruik c.q. misbruik bij de jeugd worden teruggebracht via sociale marketing? Dat is de vraag die Meriam Janssen zich stelt in haar proefschrift. Sociale marketing is hier het inzetten van marketingtechnieken om gezondheidswinst te behalen. Ze gebruikte vragenlijsten en groepsinterviews om te onderzoeken hoe jongeren aankijken tegen alcohol. Jongeren blijken aangesproken te kunnen worden op groepsdruk en de eigen kracht, los van vrienden.

Vervolgens ontwikkelde Janssen twee interventies. Een ‘Smartquiz’ die leerlingen met hun smartphone kunnen invullen en die gaat over hun houding ten aanzien van alcohol en het maken van een eigen keuze. De ‘Cool Choice – be a hero, go zero’ combineert energieke spellen met serieuze informatie over groepsdruk, het maken van een eigen keuze maken en durven zeggen dat je geen behoefte hebt aan alcohol.

Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)

Proefschrift aanvragen


Wanneer: 17 december 2014 14:15

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University