Nieuws en agenda

Promotie mw. S. Rijkenberg, MSc

Titel: Applied clinimetrics in critical care
Promotores: prof. dr. H.J. van der Voort, prof. dr. B.J.M. van der Meer, MBA

Samenvatting

Metingen zijn onlosmakelijk verbonden met de behandeling op de intensive care (IC). Vanwege het belang voor de patiënt is het essentieel dat meetinstrumenten valide en betrouwbaar zijn. Doel van dit promotie-onderzoek was om de zogenaamde klinimetrische eigenschappen van een aantal meetinstrumenten op de IC te beoordelen.

In deel één is de validiteit en betrouwbaarheid van twee pijnobservatieschalen voor mechanisch beademde IC-patiënten onderzocht. Deel twee behandelt de frequentie van QT-tijd verlenging en het continu meten van de QT-tijd met behulp van de monitor. In deel drie is de accuratesse, effectiviteit en veiligheid van een continue subcutane glucosemeter bij IC-patiënten onderzocht en deel vier beschrijft de klinimetrische eigenschappen van een meetinstrument om EBP-attitudes en EBP-kennis en vaardigheden onder verpleegkundigen te meten.


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Order the PhD thesis
Wanneer: 12 januari 2018 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University