Nieuws en agenda

Waar blijft het christendom? Bronnen en vindplaatsen van zin in de laatmoderne samenleving

17 november van 10.00-17.00 uur bij de TST in Utrecht
Studiedag van het Onderzoeksprogramma:
De laatmoderne transformatie van religie: de casus van het nieuwe katholicisme

In de laatmoderniteit (de periode na 1960) is het religieuze landschap in beweging. Diverse interfererende golven vallen te onderscheiden. De secularisering zet zich door, geloof wordt individueler vorm gegeven, orthodoxe groeperingen hebben aantrekkingskracht, spiritualiteit binnen de kerken verplaatst zich buiten de kerkmuren, het persoonlijk geloof combineert elementen uit verschillende tradities, geloofservaring is belangrijker dan doctrine, etc.

Echter, hoe dan ook het zoeken naar en vinden van zin, zowel in het immanente als in het transcendente, blijft een antropologische constante. In dit verband is de vraag hoe de christelijke traditie kan bijdragen aan het zoeken en vinden van zin in deze laat-moderne omgeving, maar ook hoe dit vragen en zoeken naar zin een vindplaats voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van (christelijke) religiositeit en spiritualiteit en nieuwe vormen van pastorale praktijk kan zijn.

Op deze studiemiddag zullen vooral het microniveau (het geleefde geloof van mensen) en het mesoniveau (institutionele settings als het onderwijs, de cultuursector, de gezondheidszorg, de economie, de krijgsmacht, etc.) centraal staan.

Lezingen

Twee lezingen zijn meer inleidend van aard: een analyse van het begrip ‘zin’, waarin ook aandacht voor rituelen en ‘material culture’ als bronnen van zin en een lezing over de zinzoekende mens als complexe theologische uitdaging voor de kerk.

De andere lezingen starten soms aan de kant van de bronnen van de christelijke traditie, soms aan de kant van het zoeken naar nieuwe vormgeving van het zoeken naar zin.    

Aanmelden

Aanmelden voor lezing en lunch via bureautst@tilburguniversity.edu.


Wanneer: 17 november 2017 10:00

Einddatum: 17 november 2017 18:39