Nieuws en agenda

Aanpakken van criminele families: ervaringen en mogelijkheden

Criminele families die al generaties lang actief zijn - hoe pak je die aan? Emma-partner Hans Moors en TiU hoogleraar criminologie Toine Spapens brengen wetenschappers en praktijkexperts bijeen tijdens een symposium in de aula van Tilburg University op 1 februari aanstaande. Samen geven zij een stevige aanzet voor een praktijkaanpak. Nieuwsgierig? Kom ook!

Symposium georganiseerd door Tilburg University en EMMA, 1 februari 2018

Binnen ondermijnende misdaad spelen criminele familienetwerken een belangrijke rol. Onderzoek laat zien dat dergelijke families vaak al generaties lang actief zijn. Tegelijkertijd worstelen uiteenlopende instanties al decennialang met de vraag hoe deze families effectief kunnen worden aangepakt. Het is duidelijk dat breed moet worden geïntervenieerd en dat dit vooral gecoördineerd moet gebeuren. Repressie door middel van het strafrecht is noodzakelijk, maar dat alleen is niet voldoende. Het verstoren van het gebruiken (of misbruiken) van de ‘bovenwereld’ en het vergroten van de weerbaarheid van instanties en burgers tegen deze families speelt een grote rol in de aanpak. Last but not least, is het bevorderen en ondersteunen van positief gedrag bij de (goedwillende) familieleden cruciaal.

Deze verschillende invalshoeken komen aan bod tijdens het symposium ‘Aanpakken van criminele families: ervaringen en mogelijkheden.’ Buitenlandse en Nederlandse sprekers, zowel academici als praktijkdeskundigen, brengen u op de hoogte van hun kennis en ervaringen. Het doel van de bijeenkomst is eerst en vooral om creativiteit te stimuleren en er zal dan ook veel ruimte geboden worden voor discussie en netwerken.

Deelname aan het symposium kost €25. U kunt zich registreren en online betalen via deze weblink.

Programma

9.00 – 9.30           Ontvangst met koffie

9.30 – 9.45           Introductie door Toine Spapens (Tilburg University) en Hans Moors (EMMA), Vier lijnen voor het aanpakken van criminele families

9.45 – 10.30        Anna Sergi (University of Essex, UK), Mafia families: experiences from Italy

10.30 – 11.15      Henk Ferwerda en Bart de Graaf (Bureau Beke en Gemeente Amsterdam), Ervaringen met de aanpak van Marokkaanse criminele families in Amsterdam

11.15 - 11.45       Koffiepauze

11.45 – 12.30      David Bright (Flinders University, Adelaide), Disrupting criminal networks

12.30 – 13.30      Lunch

13.30 – 14.15      Ruud van de Veerdonk (Politieacademie), Vergroten van mentale kracht

14.15 – 15.00      Sietske Dijkstra (Bureau Dijkstra), Geweld in gezinnen: intergenerationele aspecten

15.00 – 15.30      Koffiepauze

15.30 – 16.15      Toine Spapens en Hans Moors, Integraal interveniëren in criminele families

16.15 – 16.30      Afsluiting

16.30 – 18.00      Netwerkborrel

Meer informatie is te vinden op http://www.emma.nl/agenda/aanpakken-van-criminele-families.

Wanneer: 01 februari 2018 09:00

Einddatum: 01 februari 2018 18:00

Prijs: 25 euro