Nieuws en agenda

Symposium Inclusieve Innovatie van Arbeid

Symposium voorafgaand aan de oratie van Prof. dr. Roland Blonk, Leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid

Datum: 6 april 2018
Tijd: 14:00 (om 16:15 uur oratie)
Locatie: Aula (Cobbenhagen Building), Tilburg University
Aanmelden: Meld u hier aan (Aanmelding verloopt via website AKC)


Op 6 april aanstaande houdt prof. dr. Roland WB Blonk zijn inaugurele rede voor de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid.

Roland Blonk

Voorafgaand wordt het symposium “Inclusieve Innovatie van Arbeid” gehouden. Tijdens dit symposium gaan we in op de laatste stand van enkele op inclusie gerichte innovaties en de betekenis daarvan voor het arbeidsdeskundig vak en de relatie mens-arbeid. Inclusieve innovatie gaat over de vraag: Hoe kunnen we zo innoveren dat meer mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt kunnen participeren op die arbeidsmarkt. Om die afstand te overbruggen is zowel ondersteuning van het individu als ondersteuning van werkgevers noodzakelijk. Het symposium belicht vanuit drie perspectieven hoe en waar vernieuwing kan leiden tot een meer inclusieve arbeidsmarkt.

De Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) maakt de bijzondere leerstoel mogelijk en wil met de leerstoel een extra impuls geven aan de noodzakelijke innovatie van evidence based kennis over inclusie voor de arbeidsdeskundige en aanverwante professies. De bijzondere leerstoel is ingebed in de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University en is verbonden aan Human Resource Studies en Tranzo (Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid).


Sprekers

De inclusieve arbeidsorganisatie, wat levert dat op?

prof. dr. fred zijlsta

Prof. dr. Fred Zijlsta spreekt vanuit het perspectief van de organisatiepsychologie, het aanpassen van 
de organisatie en de arbeid en de ondersteuning van werkgevers daarbij. Hij is Wetenschappelijk Directeur Expertisecentrum voor Inclusieve Arbeidsorganisaties en Hoogleraar Arbeids- en Organisatie psychologie aan de Maastricht University.Technologie ten behoeve van Inclusieve Arbeid

prof. dr. michiel de looze

Prof. dr. Michiel de Looze benadrukt het technologisch perspectief. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat hij zien hoe nieuwe technologie, met name augmented reality en collaborative robots, de inzetbaarheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kan vergroten en tegelijkertijd drempels kan wegnemen bij potentiele werkgevers. Hij is bijzonder hoogleraar Productie Ergonomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en senior onderzoeker bij TNO.Innovatie in het participatiebeleid: de bijdrage van de vertrouwensexperimenten in beeld
prof. dr. ruud muffels

Professor dr. Ruud Muffels behandelt het perspectief vanuit de gedragseconomie en het sociaal-economische beleid en gaat in op bestuurlijke innovatie in het participatiebeleid (Participatiewet), waaronder de vertrouwensexperimenten waarin naast vertrouwen, eigen regie, een vraaggerichte aanpak, maatwerk en capabilities de basis vormen van deze innovaties. Hij bekleedt de leerstoel Labour Market and Social Security aan Tilburg University | Department of Sociology en is tevens research fellow aan twee Duitse instituten: DIW-Berlijn en IZA-Bonn.


Vanuit deze drie perspectieven wordt in het bijzonder gekeken naar de betekenis voor het handelen voor de professional. Dit geldt zowel voor de (arbeidsdeskundige) professional die zich richt op het ondersteunen van het individu als die zich richt op het ondersteunen van de werkgever.

Aanmelden (aanmelding verloopt via website van het AKC)

Wanneer: 06 april 2018 14:00

Einddatum: 06 april 2018 17:30

Prijs: Gratis