Nieuws en agenda

VTS & de twee verhuizende zusters: Over meningen en feiten in de rechtszaal *

Kritisch kijken, denken en goed beargumenteerd jouw visie bepleiten. Het zijn skills die je de rest van je leven kunt gebruiken. In vier Kritisch denken-workshops van Academic Forum over Visual Thinking Strategies (VTS) staan ze centraal en kun je ze oefenen. In deze tweede workshop van vier wordt specifiek ingegaan op de rol van meningen en feiten in de rechtszaal, met als doel kokervisie en bias bij (aankomend) advocaten en rechters te verminderen. (voertaal: Nederlands)

Programmainformatie


Datum 20 maart, 26 april, 24 mei, 26 juni
Voertaal 26 april: Nederlands / overige data: Engels
Aanvang Zie hieronder bij 'Bijeenkomsten'
Locatie Zie hieronder bij 'Bijeenkomsten'
Deelname Gratis: aanmelden kan via het aanmeldformulier. Je kunt aan de hele training deelnemen, maar ook aan individuele bijeenkomsten afzonderlijk.
Sprekers Janneke van Leeuwen, Maria IJzermans, Hans van Dijk, Josette Jacobs
Contactpersoon Ingemarie Sam
Organisatie Academic Forum (Tilburg University) & VTS Nederland
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het Certificaat Academic Forum. Let op: de gehele training geldt als één bijeenkomst (voorwaarde is het volgen van minstens drie van de vier trainingssessies).


In een serie van 4 bijeenkomsten wordt studenten en andere belangstellenden een programma geboden, dat leert om je beter in te kunnen leven in de belevingswereld van anderen en om je eigen mening beter te verwoorden. Elke bijeenkomst wordt ingestoken vanuit een van de wetenschapsgebieden van onze universiteit. Op 26 april a.s. gebeurt dat vanuit juridisch perspectief. In deze bijeenkomst wordt specifiek ingegaan op de rol van meningen en feiten in de rechtszaal, met als doel kokervisie en bias bij (aankomend) advocaten en rechters te verminderen. Sprekers zijn Maria Ijzermans, universitair docent van Tilburg Law School, en Adelijn van Huis, senior VTS-trainer van VTS Nederland.

Van belang voor het onderscheid tussen feiten en meningen is, dat je feiten kunt bewijzen en meningen met argumenten moet onderbouwen. Maar wanneer is iets een feit en wanneer is het een mening? Vroeger zou je gezegd hebben een feit is iets dat je kunt waarnemen, en een mening is een aanvechtbare opvatting. Maar als Trump zegt, dat er bij zijn inauguratie meer mensen waren dan ooit, is dat dan een feit of een mening? Daarom is het noodzakelijk een kritische houding te ontwikkelen naar alles wat als zekerheid gepresenteerd wordt. Aan de hand van een casus zal dit worden verduidelijkt. Het gaat om de casus over ‘de twee verhuizende zusters’. De casus wordt ontleed en terwijl we dit doen wordt duidelijk dat er in het recht maar er maar weinig kennis kan worden aangemerkt als feitelijk. Via de methode VTS wordt vervolgens geleerd hoe hier alert op te zijn en ermee om te gaan.

Omdat de zaak van de verhuizende zusters tot aan de Hoge Raad is uitgeprocedeerd, is er veel over bekend. Het onderscheid tussen meningen en feiten had in deze casus een cruciale rol. De casus beschrijft de heikele kwestie van twee ruziende zussen. Een van de zussen wordt gewond omdat de ander de grip verliest op een kast die ze samen de trap op sjouwen. Die verwonding is zo ernstig dat de halve arm geamputeerd moet worden. De vraag is: moet de ene zus de schade van de gewonde zus vergoeden?  Zo’n claim is gebaseerd op de regelgeving rondom de onrechtmatige daad. Een daad is onrechtmatig als deze in strijd is met de wet of als er sprake is van onzorgvuldigheid. De wet zegt echter niets over zo’n ongeval. We moeten dus onderzoeken of het onzorgvuldig is. De nadere beschouwing van deze casus toont aan dat we maar weinig zekerheden hebben en dat het noodzakelijk is een kritische houding te ontwikkelen. Zo’n houding kun je leren door VTS.

Waarom Visual Thinking Strategies? >>

Academic Forum van Tilburg University biedt VTS als eerste Nederlandse universiteit aan al haar studenten. Je leert:

 • Beter inleven in een ander, elkaars wereld instappen;
 • Argumenteren op basis van feitelijke bewijsvoering, met lef;
 • Verbanden zien en details onderscheiden in complexe informatie;
 • Speculatief denken en meerdere mogelijkheden zien;
 • Herzien of uitbreiden van mening op basis van argumenten;
 • Leren geduldiger te zijn, meer tijd nemen voor contemplatie en analyse, uitstellen van oordeel.

Bijeenkomsten voorjaar 2018 >>

Gepland staat een serie bijeenkomsten met steeds een focus op één van de wetenschapsgebieden psychologie, rechten, sociologie of filosofie. Je kunt aan de hele training deelnemen, maar ook aan individuele bijeenkomsten afzonderlijk.


 • VTS & your brain: The thinking eye and the social brain (English spoken)
  Janneke van Leeuwen, PHd (UCL Institute of Neurology, London)
  Tuesday 20 March, 12:45-14:30, Black Box (Esplanade Building)

 • VTS in de rechtszaal: het onderscheid tussen feiten en meningen bij het argumenteren (Nederlands)
  Maria IJzermans (universitair docent TLS)
  Donderdag 26 april, 14:45 – 16:30, Black Box (Esplanade Building)

 • Diversity and orange juice – How to look beyond stereotypes and to understand differences between people by looking closely (English spoken)
  Hans van Dijk (assistant professor TSB)
  Thursday 24 May, 10:45-12:30, WZ 104 (Warande Building)

 • VTS & Gadamer’s philosophy: ‘All scientists are frauds’ (English spoken)
  Josette Jacobs (assistant professor Wageningen University)
  Tuesday 26 June, 12:45-14:30, Black Box (Esplanade Building)

Hoe werkt VTS? >>

Met een kleine groep bekijk je een kunstwerk. Wat zie je? En wat ziet je buurman? De trainer zorgt ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om de eigen visie en associaties te benoemen. Je kijkt zelf en door de ogen van de ander. Zo leer je dat je eigen visie er mag zijn, net als die van een ander. En dat we allemaal vanuit ons eigen brein naar kunst kijken. Dat doen we overigens niet alleen naar kunst, maar ook naar een patiënt, een rechtszaak of een bedrijf. Door nauwkeurig, rustig en samen te kijken, zie je meer.


Wetenschappelijk onderzoek >>

Het programma loopt al meer dan 25 jaar in de Verenigde Staten en is daar uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Momenteel maken zestig medische opleidingen in de VS er gebruik van. Het is verplichte kost voor Yale- en Harvard studenten. Ook in Ierland is het programma geïntroduceerd om geneeskundestudenten te leren observeren en diagnosticeren.


Meer over VTS >>

Visual Thinking Strategies is in de jaren ‘90 ontwikkeld door Philip Yenawine, destijds hoofd educatie van het MOMA in New York, en Abigail Housen, cognitief psycholoog en onderzoeker aan de universiteit van Harvard. De aanleiding was de constatering dat bezoekers van het museum zich uitstekend vermaakten maar vrijwel niets onthielden van wat ze te horen hadden gekregen tijdens een rondleiding. De innovatieve methodiek die Housen had ontwikkeld voor het meten van esthetische ontwikkeling en de vertaling daarvan naar educatie vormt de basis van VTS. De afgelopen tien jaar is de methodiek verder verfijnd door onderzoek en praktijkervaring. In de VS wordt VTS al jarenlang met succes toegepast op veel scholen, universiteiten en in musea. Ook in Nederland werken inmiddels al enkele scholen met VTS. Beeldende kunst wordt in Nederland sinds anderhalf jaar ook gebruikt in een methode voor het verbeteren van analyseren en diagnosticeren, als onderdeel van de opleidingen Geneeskunde bij onder meer Erasmus MC en Radboud.Deze training is een initiatief van Academic Forum (Tilburg University).Wanneer: 26 april 2018 14:45

Einddatum: 26 april 2018 16:30