Nieuws en agenda

Nieuws Tilburg University

 • 11-12-2017Persbericht

  Trauma’s hebben geen invloed op werktevredenheid
  PERSBERICHT 11 dec. 2017 - Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Lees meer

 • 07-12-2017Persbericht

  Tilburg University voor 4e keer op rij: Best Communicerende Universiteit
  Persbericht 7 december 2017 - Voor de vierde keer op rij is Tilburg University uitgeroepen tot Best Communicerende Universiteit in de tweejaarlijkse Impact Ranking van het Haagse Bureau ScienceWorks in samenwerking met Elsevier. De prijs werd uitgereikt op een congres over de maatschappelijke impact van alfa- en gammawetenschappen in Amsterdam op 7 december. Lees meer

 • 07-12-2017Persbericht

  Fundamentele keuzen zijn nodig voor een toekomstbestendig sociaal stelsel
  Oratie prof. dr. Daniël van Vuuren

  PERSBERICHT 7 december 2017 - Nederland is een van de welvarendste landen aller tijden, met een van de best ontwikkelde socialezekerheidsstelsels ooit bedacht. Dat neemt niet weg dat het altijd effectiever en efficiënter kan. Om het stelsel van de sociale zekerheid toekomstbestendig te maken zijn fundamentele keuzen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de flexibele arbeidsmarkt – de steeds grotere groep zzp’ers en het stijgende aandeel tijdelijke contracten, nulurencontracten en payrollers. Lees meer

 • 06-12-2017Direct link

  Peter Kooreman: werken 'nudges' om een gezonde leefstijl te stimuleren?

 • 05-12-2017Persbericht

  Grote beleidsaanpassingen nodig voor klimaatslimme landbouw
  Op alle niveaus van regulering van de landbouw (nationaal, Europees en internationaal) zijn grote aanpassingen nodig om de uitdagingen van klimaatverandering aan te kunnen. Klimaatslimme landbouw is essentieel om enerzijds klimaatschade aan de landbouw op te vangen en anderzijds zowel broeikasgasemissies terug te dringen als de voedselproductie te verhogen voor de toenemende wereldbevolking. Maar het juridisch instrumentarium daarvoor staat nog in de kinderschoenen. Lees meer

 • 04-12-2017Opinie

  Reinout Wibier: 'Neutraliteit' van overheidsdienaren gaat niet om uiterlijk
  Bij de 'neutraliteit' van overheidsdienaren gaat het om hun opstelling, niet hun uiterlijk, betoogt hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier in de Volkskrant. Lees meer

 • 04-12-2017Persbericht

  Willem Witteveenlezing door Kim Putters over ongelijkheid in onze rechtsstaat
  PERSBERICHT 4 december 2017 - Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen? Dat is de titel van de derde Willem Witteveenlezing die op donderdag 7 december wordt uitgesproken door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, aan Tilburg University. Lees meer

 • 01-12-2017Persbericht

  Slavernij in Libië georganiseerd door ‘fixers’ – onderzoek Tilburg University bevestigt CNN rapportages
  Persbericht 1-12-2017 - Wetenschappelijke onderzoekers van Tilburg University zijn tot de conclusie gekomen dat slavernij in Libië onderdeel uitmaakt van een groot netwerk van mensenhandel waarin ‘fixers’ – tussenpersonen - samenwerken met hoge functionarissen in Afrika en Europa. CNN meldde twee weken geleden dat Afrikanen worden verkocht op slavenmarkten in Libië.
  Lees meer

 • 30-11-2017Nieuws

  Arbeidsmarktgedicht aan Sint en Piet

  Beste Sint en Piet, hierbij onze wensen

  Voor de arbeidsmarkt, organisaties en mensen Lees meer

 • 29-11-2017Persbericht

  Hans Kroon benoemd op leerstoel Ambulantisering en Deïnstitutionalisering
  Vanaf 1 december start dr. Hans Kroon als hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering aan Tilburg University. De leerstoel is ingebed in de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut, tevens de vestigende instantie. Lees meer