Nieuws en agenda

Rubicon beurs voor Yan Gu (TSHD)

Dr. Yan Gu, onderzoeker bij het dept. Communication and Cognition van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, krijgt een Rubicon-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dankzij deze beurs kan Yan Gu onderzoek doen aan een topinstituut in het buitenland, in zijn geval aan het University College London gedurende 24 maanden.

Hij zal onderzoek doen naar multimodale interactie in face-to-face communicatie. Het doel van het project is om de signalen die aanwezig zijn in multimodale interactie (spraak, gebaar, intonatie en oogopslag) tussen zorgverleners en kinderen te karakteriseren om vast te stellen hoe deze aanwijzingen invloed hebben op de groei van woordenschat.

Rubicon progrgamma

17 onlangs gepromoveerde onderzoekers zijn beloond met een Rubiconfinanciering van NWO. Het programma is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. 81 onderzoekers dienden een aanvraag in, waarvan 34 vrouwen en 47 mannen. Het totale honoreringspercentage is 21%. Het honoreringspercentage is bij de vrouwen 14,7% en bij de mannen 25,5%.

Zie ook: NWO Rubicon