Nieuws en agenda

JADS Crime Room – Unieke inzet data science in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Jheronimus Acadamy of Data Science (JADS) heeft unieke, innovatieve en multidisciplinaire kennis in huis waar het gaat om het opsporen en het aanpakken van georganiseerde misdaad. Op meerdere terreinen wordt nu de samenwerking aangegaan en versterkt met stakeholders zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD en gemeenten.

De inzet van data science in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit krijgt zijn beslag in een zogeheten ‘Crime Room’. Hier zal met behulp van de nieuwste inzichten en toepassingen op het gebied van data science, kennis en expertise worden ingezet om rechtsstaat ondermijnende activiteiten te signaleren en te bestrijden.

Betere grip op criminele praktijken

Terwijl de hightech industrie floreert in Brabant is er een andere industrie die ook een uitzonderlijke groei vertoont: die van de hennepteelt en de productie van en handel in synthetische drugs. Deze georganiseerde misdaad die zich manifesteert in zowel de boven- als ook de onderwereld vertoont nauwe verwantschap met thema’s als mensenhandel en (illegale) prostitutie. Met de inzet van de in de Crime Room aanwezige kennis verwachten de autoriteiten een betere grip te krijgen op dergelijke - samenleving ontwrichtende - criminele praktijken.

Prof. dr. Willem-Jan van den Heuvel van Tilburg University– Directeur Onderwijs JADS - geeft leiding aan de Crime Room. Activiteiten zullen zich toespitsen op kort cyclisch onderzoek. De Crime Room zal draaien om de kennisontwikkeling en het ontwikkelen van toepasbare algoritmes. Maar met name zal er gekeken worden naar resultaat gerichte oplossingen.

Mariënburg campus in ’s-Hertogenbosch

De Crime Room wordt een ‘agile’ kennis hub. De publiek-private partnership wordt gevestigd op de Mariënburg campus in ’s-Hertogenbosch. De ambitie is om uit te groeien tot een nationaal expertisecentrum op het gebied van rechtsstaat ondermijnende activiteiten. In gezamenlijke projecten waarin de wetenschap en de praktijk samenvloeien zal vanuit meerdere hoeken - gedragswetenschappelijk, juridisch, analytisch en met big data - gekeken worden naar zulke activiteiten. Bovendien wordt er aansluiting gezocht met Europese en internationale initiatieven. Immers, criminele activiteiten reiken ver over landsgrenzen heen. Begin 2018 vindt een (internationale) conferentie plaats op de Mariënburg campus.


JADS

Data Science is becoming more and more essential to find answers to the challenges of our era. The Jheronimus Academy of Data Science is a unique concept in the Netherlands. At three different locations (TU Eindhoven, Tilburg University and Mariënburg Campus) Data Science can be studied, researched and applied through Bachelor and Graduate programs, PDeng education, Data Science Centers and incorporation into existing ecosystems. With this unique cooperation we create a new knowledge infrastructure with which Noord-Brabant puts itself at the heart of the future.