Nieuws en agenda

Wim van den Goorbergh: Terugblikken met ultieme alumnus

Wim van den Goorbergh (Breda, 1948) kan getypeerd worden als de ultieme Tilburgse alumnus. Ruim een halve eeuw is hij aan de universiteit gelinkt. Van student econometrie (gestart in 1966), bezetter (1969, zie foto), medewerker bij de vakgroep Algemene Leer en Geschiedenis van de Economie (vanaf december 1971), promovendus (in 1978), als afgestudeerde lid van de Vrienden van Cobbenhagen (vanaf de oprichting in 1992) tot advideur-bestuurder (Nexus, Tias). En hij leerde er zijn vrouw kennen en zoon Rob studeerde en promoveerde eveneens in Tilburg. Als dat niet ultiem is!


Na zijn studie werkte Wim twee decennia bij de Rabobank (van 1980-2000), waar hij doorgroeide tot tweede man, naast Herman Wijffels, en CFO in de raad van bestuur. Sindsdien is/was hij actief op vele fronten als toezichthouder en bestuurder (o.a. NIBC Bank, BNG, Dela, RU Nijmegen en het Nexus instituut).

Als lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas, 2009) legde hij mede de basis voor de Code Banken (2010). Daarna was hij nog lid van de Commissie Wijffels, die adviseerde over een dienstbaar en stabiel bankwezen (2013).

Memories

Op vier locaties op de campus halen we herinneringen op, die op deze pagina ook in vier video’s te bekijken en te beluisteren zijn.

1. 'De Vijfde’

Op zijn oude werkkamer op ‘De Vijfde’ van het huidige Koopmansgebouw (destijds gebouw B) vertelt Wim over het leven als medewerker bij zijn leermeester prof. D.B.J. Schouten, de nadruk op de reële economie, over de werksfeer, over Cobbenhagen en kritiek op de vakgroep. Op ‘De Vijfde’ schreef Wim ook zijn proefschrift en legde hij de basis voor zijn latere carrière.

2. Hoorcollegezaal

In de grote zaal in het huidige Goossensgebouw, destijds gebouw C, gaf Wim college aan een paar honderd economiestudenten. Doceren ging hem goed af.

3. De Aula

Aan de aula heeft Wim meerdere herinneringen: als leider van een gematigde studentenfractie had hij een rol tijdens de bezetting van de universiteit in 1969. Hij promoveerde er in 1978 en ook zijn zoon deed dat in deze zaal in 2004. Nexus had er zijn lezingen en de Vrienden van Cobbenhagen nog altijd.

4. TIAS-gebouw
In het TIAS-gebouw haalt Wim herinneringen op als commissaris van de business school (1998-2005) en als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nexus instituut. Verder vertelt hij over zijn adviseurschap n.a.v. de bankencrisis, als lid van de Commissie Maas en de Commissie Wijffels. De instabiliteit van het financieel-economisch systeem is nog altijd een risico en Nederland is er niet immuun voor. En ja, Trump is een risico…