Nieuws en agenda

In Memoriam prof. dr. Dinny de Bakker (Tranzo)

Met groot verdriet hebben we ervan kennis genomen dat onze collega


DINNY DE BAKKER


is overleden. Prof. dr. Dinny de Bakker was bijzonder hoogleraar structuur en organisatie van de Eerstelijnszorg bij Tranzo. Dinny was een buitengewoon gewaardeerde collega. Wij houden hem in herinnering als een positief mens, die zowel veel heeft betekend voor het onderzoek als het postacademisch onderwijs waar hij programmaleider van de Master Eerstelijns Bestuurders was. We zullen hem erg missen. Ons medeleven gaat uit naar de familie die wij heel veel sterkte en kracht toewensen.


Namens het bestuur van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

prof. dr. Klaas Sijtsma, decaanNamens het Departement Tranzo

prof. dr. Henk Garretsen, voorzitter