Nieuws en agenda

Vier vrouwelijke hoogleraren Tilburg University benoemd

Tilburg University heeft vier vrouwelijke hoogleraren benoemd in het kader van de Westerdijk Talentimpuls van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is bekendgemaakt op Internationale Vrouwendag door de VSNU. In acht jaar tijd is het percentage vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van het totale aantal hoogleraren aan Tilburg University gestegen van 11,4 % (2011) naar 18,9 % (2017).

Het thema van het Gender Unlimited Festival, dat de universiteit elk jaar organiseert op Vrouwendag was ‘Connecting to Diversity’. Rector Magnificus Emile Aarts: ‘Diversiteit is van levensbelang voor een universiteit. Ik hoop dat er een tijd komt dat het niet meer nodig is om speciale aandacht te vragen voor een onderwerp als dit.’

Voorzitter van het College van Bestuur Koen Becking opende het Tilburg University Network for Women, een platform dat beoogt vrouwen toe te rusten met instrumenten die hen kunnen helpen hun carrière te ontwikkelen door het uitwisselen van kennis en verbinding van netwerken. ‘Dit netwerk kan erg waardevol voor je zijn, vooral als je er langere tijd deel van uitmaakt,’ aldus Becking.

Gastspreker Resi Becker, directeur Mail Nederland bij PostNL, ging in op het Women Inclusive Network binnen haar bedrijf en benadrukte het feit dat vrouwelijke rolmodellen in de top van haar bedrijf erg stimulerend zijn voor de ontwikkeling van vaardigheden en voor het zelfvertrouwen van vrouwen.

De vier hoogleraren die benoemd zijn op Westerdijk leerstoelen zijn Marjolijn Antheunis (TSHD), Stéphanie van Gulijk (TLS), Jantine Schuit (TSB), en Sigrid Suetens (TiSEM).