Nieuws en agenda

Lotgenotencontact in de wetenschappelijke schijnwerpers

PERSBERICHT 25 okt. 2016 - Op dinsdag 25 oktober ondertekenen Slachtofferhulp Nederland en Tilburg University een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee start een Academische Werkplaats waarmee Slachtofferhulp Nederland en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) een onderzoeksprogramma ontwikkelen rond het thema Slachtofferhulp 2020.

Slachtofferhulp Nederland biedt jaarlijks praktische, juridische en psychosociale ondersteuning aan meer dan 200.000 slachtoffers van misdrijven, ongevallen, rampen en calamiteiten. INTERVICT richt zich op interdisciplinair onderzoek naar de juridische, psychologische en sociale implicaties van slachtofferschap en wil bijdragen aan evidence-based kennis over de empowerment en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Academische Werkplaats

Doel van de Academische Werkplaats is de werkwijze van Slachtofferhulp Nederland waar mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen en verkregen kennis te vertalen naar voor de praktijk en beleid bruikbare kennisproducten zoals adviezen, interventies, protocollen en richtlijnen. Dat biedt onderzoekers en studenten van INTERVICT de mogelijkheid om naast fundamenteel ook praktijkgericht onderzoek te doen. Een tweede doel is de innovatie van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland en slachtofferondersteuning in bredere zin.

Lotgenotencontact

‘Peer support’ oftewel lotgenotencontact en zelfhulp zal een belangrijk onderzoeksthema van de Academische Werkplaats zijn. Slachtoffers ervaren deze vorm van ondersteuning als bijzonder waardevol en werkzaam, maar systematisch wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende vormen van peer support voor slachtoffers van misdrijven is tot op heden niet gedaan. Lotgenotencontact is er in vele vormen. Het is belangrijk om te weten welke vormen de meest effectieve zijn, welke groepen slachtoffers zich aangesproken voelen en gebaat zijn bij lotgenotencontact en welke mechanismen eronder schuilgaan; kortom, wat zijn de werkzame ingrediënten? Slachtofferhulp Nederland financiert in het kader van de Academische Werkplaats een 4-jarig promotieonderzoek naar peer support.

Symposium

De aftrap van de Academische Werkplaats start op 25 oktober om 14.00 uur met een symposium. Bestuurders van Slachtofferhulp Nederland en Tilburg University zullen de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekenen. Daarnaast zijn er korte bijdragen van onder meer prof. dr. Antony Pemberton, hoogleraar victimologie en directeur van INTERVICT; Harry Crielaars, voorzitter Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland en dr. Sonja Leferink, coördinator van de Academische Werkplaats vanuit Slachtofferhulp Nederland.

Genodigd zijn onder meer vertegenwoordigers van verschillende slachtofferorganisaties, waaronder de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers en de Vereniging Verkeersslachtoffers.

Praktische informatie

Lancering Academische Werkplaats Slachtofferhulp Nederland en INTERVICT

Datum & tijd: dinsdag 25 oktober, 14:00 – 17:00 uur

Plaats: TZ5, Tiasgebouw, Campus Tilburg University

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antony Pemberton, directeur van INTERVICT, tel. 013 466 3689/3526, email a.pemberton@tilburguniversity.edu, of met communicatieadviseur Harriët Koelewijn van Slachtofferhulp Nederland, tel. 030 2340116 of 06-24673142.