Nieuws en agenda

Stéphanie van Gulijk benoemd tot hoogleraar Privaatrecht

Tilburg University heeft mr. dr. Stéphanie van Gulijk benoemd tot hoogleraar ‘Privaatrecht, bijzondere overeenkomsten’ bij het departement Privaatrecht van Tilburg Law School. Van Gulijk is gespecialiseerd in bijzondere overeenkomsten, zoals de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, consumentenkoop, de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de verzekering.

Aandacht voor bijzondere overeenkomsten in het privaatrecht is belangrijk omdat ze in de praktijk een zeer grote rol spelen en omdat in wet en algemene voorwaarden specifieke bescherming is opgenomen ten behoeve van zwakkere rechtsgebruikers. In het kader van haar leerstoel verricht Van Gulijk vanuit vergelijkend en interdisciplinair perspectief onderzoek op het terrein van bijzondere overeenkomsten.

Van Gulijk richt zich onder meer op de samenhang van zorgplichten bij bijzondere overeenkomsten vanuit een sociale netwerkbenadering, publiek-private samenwerking bij het voorkomen van constructiefouten in bouwwerken, contract monitoring ten behoeve van bescherming van persoonsgegevens, en de impact van circulair bouwen op het privaatrecht. Zowel de Nederlandse wetgever als de Europese is volop in beweging op deze gebieden.  

Prof. mr. dr. Stéphanie van Gulijk (geb. 1980) studeerde Nederlands Recht aan Tilburg University. Ze begon haar wetenschappelijke loopbaan in 2003 als onderzoeker bij de Study Group on a European Civil Code ten behoeve van het onderzoeksproject Principles of European Law, Service Contracts. Vanuit die basis resulteerde een rechtsvergelijkend en rechtseconomisch onderzoek in 2008 in een promotie op de studie European Architect Law, Towards a New Design. Sindsdien werkt ze bij Tilburg Law School, eerst als UD en later als UHD en sinds januari 2017 ook als voorzitter van het departement Privaatrecht. Daarnaast is Van Gulijk sinds 2009 werkzaam bij een Nijmeegs advocatenkantoor en sinds 2012 als arbiter in buitengerechtelijke geschillen op het terrein van het (bouw)contractenrecht. De benoeming tot hoogleraar geschiedde met ingang van 1 februari 2018.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over deze benoeming kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 – 466 2993 / email persvoorlichters@tilburguniversity.edu.