Nieuws en agenda

Chijs van Nieuwenhuizen benoemd tot hoogleraar Transformeren voor de Jeugd

PERSBERICHT 2 mei 2016 - Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen is per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Transformeren voor de Jeugd. De leerstoel is ingebed in Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University, en binnen Tranzo verankerd in de Academische Werkplaats Jeugd.De nieuwe leerstoel is gericht op jongeren van min (-) 9 maanden tot 23 jaar en hun ouders/ opvoeders die ondersteuning nodig hebben bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Het onderzoek heeft een multidisciplinair karakter met relaties naar de sociale, medische, beleids- en rechtswetenschappen. Betrokkenheid van deze disciplines richt zich op proces- en evaluatief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de veranderingen in de zorg voor jeugdigen. Onderzoeksvragen die aan de orde komen zijn onder meer: wat betekent de transformatie binnen de jeugdzorg voor jongeren en hun familie, voor het handelen van professionals en voor de context waarbinnen de zorg na de transitie geleverd dient te worden.

De leerstoel wordt gefinancierd door een groot aantal partijen uit de sectoren gemeenten, welzijn, jeugd-ggz, jeugd-lvb, kinderopvang en kennisinstituten, te weten K2 groep, GGzEindhoven en de Kempen, GGzBreburg, Avans, Fontys, GGD West-Brabant, het PON, Topaze, Amarant, Gemeente Eindhoven, Gemeente Breda, en Kanteel Kinderopvang. Naast genoemde organisaties zijn bij de Academische Werkplaats Jeugd ook LOC Zeggenschap in zorg, GGD Brabant-Zuidoost en Stichting Jeugdzorgberaad Noord-Brabant betrokken (Juzt, Kompaan & De Bocht, BJ-Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Oosterpoort en Maashorst).

Symposium Transformatie in uitvoering

Op 23 mei 2016 organiseert Tranzo het symposium Transformatie in uitvoering, samen aan het werk in de Academische Werkplaats Jeugd. Voor meer informatie en aanmelding, zie www.tilburguniversity.edu/tranzo.

Noot voor de pers

Contactgegevens van mw. prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen zijn tel. 013 466 2969; e-mail ch.vannieuwenhuizen@tilburguniversity.edu. Chijs van Nieuwenhuizen is en blijft tevens hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg binnen de Academische Werkplaats Geestdrift.

Contactgegevens Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences: tel. 013 466 2969 (Secretariaat Algemeen); e-mail: tranzo@tilburguniversity.edu.