Nieuws en agenda

Boek Heynders: rol schrijvers in publiek debat relevanter dan ooit

PERSBERICHT 26 nov. 2015 - In het Europese debat over migratie en integratie wordt een interessant aandeel geleverd door schrijvers als publieke intellectuelen. Zij waarschuwen voor bureaucratie, rigiditeit en versimpeling van feiten, maar evengoed wijzen zij op de kwetsbaarheid van de samenleving en de kracht van de vrijheid van meningsuiting. Ze brengen literatuur en politiek bij elkaar, stelt hoogleraar Vergelijkende Literatuurwetenschap Odile Heynders in haar zojuist verschenen boek 'Writers as Public Intellectuals, Literature, Celebrity, Democracy' over schrijvers die in het hedendaagse ingewikkelde Europese debat een uitgesproken mening hebben en tot denken aanzetten.

Persbericht - 26 november 2015

Een publieke intellectueel is iemand die een mening poneert in het publieke debat, en probeert de ‘trending topics’ en waan van de dag in een meer algemene context te plaatsen. Schrijvers kunnen argumenteren en zetten ook verbeelding in om standpunten duidelijker te maken.

cover boek Heynders

Europese democratieën zijn hun geschiedenis vergeten, zegt de gevierde Duitse auteur H.M. Enzensberger, en in de Brusselse bureaucratie raken individuele stemmen verloren. Daarom probeert de schrijver een dialoog aan te gaan met mensen die niet (meer) gehoord worden. Ook Slavenka Drakulic, geboren in Zagreb en werkend in Zweden, probeert meningen en motivaties van mensen te achterhalen, en rapporteert vanuit het internationale gerechtshof in Den Haag over het Joegoslavië tribunaal. De Franse filosoof Bernard-Henri Lévy bemoeit zich veelvuldig met politiek en schrijft niet alleen opiniestukken, maar neemt ook een activistische rol op zich, waarbij hij politici stimuleert tot handelen. De Belgische schrijver David van Reybrouck vindt dat democratie niet meer goed werkt en neemt het initiatief tot een burgerforum, dat veel directer informatie en debat kan delen en verspreiden. De Turkse schrijver Elif Shafak, bekend vanwege haar zeer populaire fictie, gebruikt Twitter om politieke meningen in Turkije en het Verenigd Koninkrijk door te geven.

Rol schrijver in Europa van groot belang

Alle negen schrijvers die door Heynders in context worden beschreven, hebben heldere en uitdagende meningen over politieke en sociale omstandigheden in het hedendaagse Europa. Zij bewijzen dat het huidige Europese project alleen kan bestaan bij de gratie van een publieke ruimte waarin meningen bediscussieerd en gedeeld worden. De rol van de schrijver is relevanter dan ooit.

Odile Heynders is hoogleraar Vergelijkende Literatuurwetenschap aan de faculteit Geesteswetenschappen van Tilburg University. Van haar hand verschenen meerdere boeken en artikelen waarin zij het verband tussen literatuur en ethiek en politiek uiteenzet.

Noot voor de pers

Het boek van Odile Heynders Writers as Public Intellectuals, Literature, Celebrity, Democracy is verschenen bij Palgrave Macmillan [Palgrave Studies in Modern European Literature], Bakingstone. ISBN 978-1-137-46763-8. 218 p. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, via persvoorlichters@tilburguniversity.edu  of tel. 06 19678521.