Nieuws en agenda

Ideologie dictator mede bepalend voor beïnvloedbaarheid

De mate waarin een dictator gelooft in de ideologie die hij propageert, is een cruciale factor in het besluitvormingsproces van zijn regime. Ook bepaalt deze ideologische overtuiging hoe beïnvloedbaar de dictator is. Dat concludeert Maartje Weerdesteijn in het proefschrift dat ze op 12 december verdedigt aan Tilburg University.

Weerdesteijn onderzocht de rol van dictators in het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid.

Niet-democratische regeringssystemen zijn een belangrijke risicofactor voor het plegen van verschillende wreedheden zoals genocide, oorlogsmisdrijven, etnische zuivering en misdrijven tegen de menselijkheid. In 2005 accepteerde de internationale gemeenschap tijdens de wereldtop van de Verenigde Naties dat zij een verantwoordelijkheid draagt om burgers te beschermen tegen deze misdrijven wanneer de eigen staat faalt om dit te doen. De implementatie van deze responsibility to protect laat echter te wensen over.

Maartje Weerdesteijn onderzocht de rol die dictators hebben in het teweegbrengen van deze misdrijven. Daarnaast analyseerde ze het besluitvormingsproces van dictators in reactie op maatregelen die vanuit de internationale gemeenschap worden opgetuigd om deze misdrijven te stoppen.

Op basis van een vergelijking tussen de dictators Pol Pot en Slobodan Milosevic concludeert Weerdesteijn dat de mate waarin de dictator gelooft in de ideologie die hij propageert, een cruciale factor is in het besluitvormingsproces. Dit bepaalt mede hoe beïnvloedbaar de dictator is.

Toen Vietnam zijn land binnenviel na een gruwelijk conflict in het grensgebied, vocht Pol Pot door tot hij moest vluchten. Slobodan Milosevic besloot echter uiteindelijk tot overeenstemming te komen met de NAVO nadat deze Servië bombardeerde als reactie op de wreedheden van het Milosevic regime in Kosovo. Zijn gedrag werd minder door ideologie gestuurd dan dat van Pol Pot en hij was meer beïnvloedbaar.

Volgens Weerdesteijn kan de responsibility to protect effectiever worden geïmplementeerd door te erkennen dat er verschillende typen rationaliteit bestaan. De beïnvloedbaarheid van de dictator moet hierbij worden meegewogen.

Noot voor de pers

Maartje Weerdesteijn promoveert op maandag 12 december om 14.00 uur in de aula van Tilburg University. Titel proefschrift: The rationality of dictators: Towards a more effective implementation of the responsibility to protect. Promotores: prof. dr. A.L. Smeulers, prof. mr. T. Kooijmans. Recensie-exemplaren van het proefschrift zijn aan te vragen via persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Maartje Weerdesteijn is bereikbaar op m.weerdesteijn@uu.nl of via de afdeling persvoorlichting van Tilburg University, tel. 013 – 466 2993.