Nieuws en agenda

Erkko Autio benoemd tot hoogleraar Entrepreneurship and Innovation

PERSBERICHT19-4-2017- Tilburg University heeft professor Erkko Autio benoemd tot hoogleraar Entrepreneurship and Innovation aan Tilburg School of Economics and Management.

Erkko Autio´s onderzoek richt zich op de het snijvlak van ondernemerschap, strategie en innovatie. Zijn huidige onderzoek concentreert zich op:

  • innovatieve ecosystemen;
  • ecosystemen van ondernemingen;
  • vergelijkend ondernemerschap;
  • innovatie van business modellen; en
  • internationalisering van nieuwe ondernemingen

Het overkoepeld thema van deze onderwerpen is digitalisering: hoe beinvloedt digitalisering het ondernemerschap (één uiting hiervan is de brede invoering van 'Lean Entrepreneurship practices’)? Hoe heeft digitalisering impact op de innovatie en het ecosysteem van de onderneming? Hoe kent digitalisering waarde toe aan co-creatie in ecosystemen, met name door het mogelijke effect op de innovatie van business modellen? En hoe transormeert digitalisering de patronen en soms de betekenis van de nieuwe onderneming internationalisering?

De leerstoel wordt ingebed bij het Department of Management. Het Tilburg Center of Entrepreneurship (TCE) maakt deel uit van dit departement. TCE verzorgt onderwijs op het gebied van innovatie en ondernemerschap.   evert een belangrijke bijdrage aan makes important contributions to entrepreneurship education at Tilburg University.  Verder doet TCE toegepast onderzoek uit en houdt zich bezig met valorisatie van wetenschappelijke kennis.

Erkko Autio zal onderzoek doen naar ondernemerschap en innovatie en onderwijs geven in (research)masteropleidingen en PhD-programma’s. De leerstoel Entrepreneurship and Innovation is een part-time aanstelling. Hij is zijn dienstverband begonnen met ingang van 1 februari 2017.

Professor Erkko Autio is hoogleraar in Technology Venturing and Entrepreneurship aan de Imperial College London Business School. Hij stuurt de Diffusion of Innovation theme en is Co-Investigator aan de Innovation and Entrepreneurship Group in het Digital City Exchange project. Tevens is hij lid van de Senate of Imperial College en heeft hij zitting in the Research Committee of ICBS.

Erkko is medeoprichter van de Global Entrepreneurship and Development Institute and co-auteur van de Global Entrepreneurship Index and the EU Regional Entrepreneurship Index. Verder is hij medegrondlegger van het Global Entrepreneurship Monitor GEM initiatief – opgericht in 1997 en ‘s werelds grootste consortium van lopend onderzoek  in de socjale wetenschappen.

Autio promoveerde aan de Helsinki University of Technology (HUT). Hij vervulde een aantal academische posities, waaronder hoogleraar en directeur van het Institute of Strategy and International Business aan de HUT in 1999, gasthoogleraar aan CERN in 2001 en  hoogleraar bij HEC Université de Lausanne in 2003, alvorens hij op zijn huidige kwam aan ICBS in 2006.

Meer informatie op Erkko’s ICL website: https://www.imperial.ac.uk/people/erkko.autio

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichter Annemeike Tan, tel. 013 466 2596, email a.m.tan@tilburguniversity.edu.