Nieuws en agenda

Kennis, kunde en karakter: essay onderwijsvisie

Publicatie Herman de Regt en Alkeline van Lenning: Verkenning van een onderwijsvisie voor Tilburg University

PERSBERICHT 17 november 2017 - Op 16 november tijdens de Diesviering van Tilburg University werd het essay Verkenning van een onderwijsvisie voor Tilburg University van de hand van de Dean van het University College Alkeline van Lenning en filosoof Herman de Regt, gepresenteerd. Dit essay ligt ten grondslag aan de nieuwe Tilburgse onderwijsvisie. Deze visie laat zich samenvatten tot ‘kennis, kunde én karakter’.

Uiteraard moet een universiteit studenten de laatste wetenschappelijke inzichten bij brengen en de vaardigheden om zulke kennis te verwerven en toe te passen. Maar Tilburg University wil méér. Namelijk kundige academici afleveren die de samenleving begrijpen en daarin ook een rol van betekenis willen spelen. Gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen mikken Tilburgse alumni op het verbeteren van de maatschappij.

Karakteristiek onderwijs

“De studerenden zullen goed moeten bedenken [...] dat ze hun studie moeten zien als een doorgangsstadium, een voorbereiding voor hetgeen het voornaamste is: hun werkzaamheid in de praktijk [van het leven]. Hoger dan hetgeen men weet, staat hetgeen men is.” Deze woorden van de fouding father van Tilburg University (TiU), Martinus Cobbenhagen, klinken als een echo door het essay. Het essay bepleit een onderwijsvisie waarin centraal staat dat studenten in Tilburg opgeleid worden tot ‘denkers die goed doen’, dat wil zeggen: tot denkers met karakter. Studenten binnen Tilburg University worden, naast kennis en kunde, ook een groot ethisch besef bijgebracht dat hun karakter kenschetst. Dit betekent niet het modelleren van een passieve student naar een ideaalbeeld, maar het aanreiken van middelen waar studenten op hun eigen manier gebruik van maken.

Inhoud essay

Deel 1 van het essay geeft een schets van de academische traditie. Aan de orde komen waardevolle inzichten over academisch onderwijs en wetenschap uit het verleden, maar ook in de huidige tijd. Personen als Francis Bacon, Wilhelm von Humboldt, John Dewey, en Martha Nussbaum passeren de revue en begrippen als ‘TiU shaped academici’ en ‘eerste, tweede en derde generatie universiteit’ komen aan de orde.

In deel 2 wordt het doel van de Tilburgse universitaire opleiding uiteengezet. Oude én hypermoderne wetenschappelijke inzichten over het menselijk denkvermogen dragen bij aan het doel en de methode van het Tilburgse onderwijs. Het onderzoek van Daniel Kahneman over fast en slow thinking wordt geïntroduceerd en de auteurs geven aan hoe dit het academisch onderwijs in Tilburg moet vormgeven. Ook wordt in dit deel uiteengezet wat voor initiatiefrijke denkers toekomstige uitdagingen zijn, wat de wereld nodig heeft en hoe de onderwijsprogramma’s daar op moeten anticiperen.

Deel 3 bevat een voorstel van de auteurs voor het Tilburgse academische profiel. Onder de labels ‘kennis’, ‘kunde’ en ‘karakter’ benoemen ze wat de kenmerken moeten zijn van het onderwijs aan Tilburg University. Begrippen als ‘de menselijke maat’, ‘kleinschalig onderwijs’ en ‘zelfreflectie’ zijn daarbij van cruciale betekenis.

Noot voor de pers

Herman de Regt en Alkeline van Lenning, Verkenning van een onderwijsvisie voor Tilburg University. Deel 1 in de Tilburgse Academia Reeks Kennis, Kunde, Karakter. ISBN 978 97 6167 332 9

Een recensie-exemplaar van het essay is opvraagbaar bij Annemeike Tan, persvoorlichter, tel, 013 – 466 2596, e-mail a.m.tan@tilburguniversity.edu. Voor vragen over de inhoud van het essay: Alkeline van Lenning: e-mail a.vlenning@tilburguniversity.edu, tel. 013 – 466 2590; Herman de Regt: e-mail herman.deregt@tilburguniversity.edu, tel. 013 – 466 3428.

Meer over de onderwijsvisie: www.tilburguniversity.edu/onderwijsvisie. Zie ook: www.tilburguniversity.edu/onderwijsprofiel en de video over het onderwijsprofiel.essay kennis kunde karakter