Nieuws en agenda

Het Nederlandse zorgstelsel na tien jaar: waar staan we nu?

PERSBERICHT 19-10-2016 - Het huidige zorgstelsel bestaat tien jaar. Prof. dr. Misja Mikkers reflecteert in zijn inaugurele rede op 21 oktober, naar aanleiding van dit jubileum, op het Nederlandse zorgstelsel vanuit economisch perspectief. In zijn rede gaat hij in op het hoe en waarom van de organisatie en de financiering van het Nederlandse zorgstelsel. Verder bespreekt hij de redenen voor de overheid om de zorgsector te reguleren.

Daarna plaatst hij het Nederlandse zorgstelsel in een internationaal perspectief. Mikkers beargumenteert hierbij dat een discussie in dit licht niet zozeer over verschillende zorgstelsels zou moeten gaan, maar over hoe we de contractering van zorg kunnen verbeteren. Voor alle landen geldt dat de belangrijkste uitdagingen liggen in het betalen voor toegevoegde waarde van zorg en te komen tot meer integrale zorg. Hij eindigt met de aanbeveling dat we nu meer moeten gaan kijken naar de positieve effecten op de gezondheid van burgers.

Mikkers: “De eerste 10 jaar van dit systeem waren gericht op het dereguleren en decentraliseren van de besluitvorming. Het is nu tijd om ons meer te gaan richten op de daadwerkelijke gezondheidsresultaten van dit systeem.”

Misja Mikkers is sinds 2006 verbonden aan de Nederlandse Zorgautoriteit als Chief Economist en Hoofd van het Economisch en Medisch Bureau. Aan Tilburg University is hij bijzonder hoogleraar van de NZa-leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’.

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars.

Noot voor de pers

De inaugurele rede, getiteld ‘Het Nederlandse zorgsysteem in internationaal perspectief’ vindt plaats op 21 oktober in de Aula van Tilburg University, om 16.15 uur. Voor de vertegenwoordigers van de pers is de rede van te voren onder embargo beschikbaar. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling persvoorlichting van Tilburg University, tel. 013 – 466 4000/ persvoorlichters@tilburguniversity.edu of bij de NZa, woordvoerder Cleo Vissers, tel. 030 - 296 8111 / cmvissers@nza.nl

Zie ook dossier Zorg en gezondheid