Nieuws en agenda

Jurgen de Poorter benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht

PERSBERICHT 29 jan. 2018 - Tilburg University heeft prof. dr. Jurgen de Poorter met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot fulltime hoogleraar op de kernleerstoel Bestuursrecht. De leerstoel is ondergebracht bij het Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History van Tilburg Law School.

De Poorter verricht onderzoek op het terrein van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht, de rechtspleging en de (methoden) van rechtsvinding in de democratische rechtsstaat. Zijn onderzoek richt zich op het doordenken van de constitutionele grondslagen van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Onder meer is hij geïnteresseerd in de wijze waarop rechters in de uitoefening van hun rechtsvormende taak beter kunnen anticiperen op de maatschappelijke gevolgen van hun beslissingen en hoe en in hoeverre zij in dat verband gebruik kunnen maken van aan andere disciplines ontleende data. Ook vormt een belangrijk aandachtsgebied in zijn onderzoek de wijze waarop het recht in de meergelaagde rechtsorde wordt ontwikkeld in netwerken van rechtsvormers – wetgevers, rechters en andere statelijke en niet-statelijke entiteiten. Hoe voltrekt zich dat proces en welke spelregels hebben daarbij te gelden?

In het kader van de Tilburgse onderwijsvisie zal De Poorter ook een richtinggevende rol in het onderwijs gaan spelen.

portret jurgen de poorter

Dr. J.C.A. (Jurgen) de Poorter (1974) promoveerde in 2003 op het proefschrift De belanghebbende. Een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbendebegrip. Sinds 2013 was hij (parttime) hoogleraar Bestuurs(proces)recht, in het bijzonder met betrekking tot rechtsvorming in de democratische rechtsstaat, aan Tilburg University. Tot 1 februari 2018 werkte hij daarnaast als raadadviseur bij de Raad van State. De Poorter is rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over deze benoeming kunt u contact opnemen met persvoorlichters@tilburguniversity.edu , tel. 013-466 4000.