Nieuws en agenda

Hoe kwetsend mag je zijn? Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting

PERSBERICHT 30 nov. 2015 - De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Westerse samenlevingen. ‘Traditionele waarden’ als autoriteit van machthebbers, waardigheid en reputatie van gezagsdragers en geloof kunnen daarbij echter worden aangetast. De vraag is waar de grenzen liggen tussen het afdwingen van respect voor deze waarden en de vrijheid van meningsuiting.

Zijn de grenzen aan het verschuiven, onder meer onder invloed van hedendaagse ontwikkelingen zoals toenemende interculturele en interreligieuze spanningen en de strijd tegen terrorisme? Op 10 december, Wereld Mensenrechtendag, verkent Ybo Buruma die grenzen in een lezing aan Tilburg University. Buruma is oud-hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit en raadsheer in de Hoge Raad. Hij aarzelt nooit om stelling te nemen in actuele maatschappelijke debatten waarin belangrijke principes op het spel staan.

Terwijl de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk is voor het democratische proces, de kunst en de wetenschap, moet er ook een prijs voor worden betaald, betoogt Buruma. De prijs van beschadiging van reputaties van professionals en bedrijven, de prijs van aantasting van de waardigheid van kwetsbare groepen en personen én van gezagsdragers, en de prijs van bezoedeling van wat heilig is voor gelovigen. Die prijs wordt niet gemakkelijk erkend in de moderne samenleving. De publieke opinie heeft minder aandacht voor waarden als reputatie, loyaliteit, autoriteit en heiligheid dan voor de waarden van democratie en Verlichting. Maar deze ‘traditionele’ waarden zijn wel essentieel voor een coherente samenleving.

Onder de titel ‘How rude can you be? Offensive speech and the harm that is at stake’ verkent prof. mr. Ybo Buruma de grenzen tussen gevallen waarin respect voor de traditionele waarden moet worden afgedwongen, bijvoorbeeld door middel van het strafrecht, en gevallen waarin dat niet meer acceptabel is in het licht van de vrijheid van meningsuiting.

  • Waar: Dantegebouw DZ1, Tilburg University
  • Wanneer: donderdag 10 december, 15.00 – 16.30 uur (koffie-thee vanaf 14.30 uur)
  • Programma: Zie Academic Forum.

Wereld Mensenrechtendag en Max van der Stoel Awards

Tilburg University organiseert elk jaar een symposium op Wereldmensenrechtendag, de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De dag wordt ook aangegrepen om de Max van der Stoel Awards uit te reiken voor de beste dissertatie en de beste masterscriptie van het afgelopen jaar op het gebied van de mensenrechten. Max van der Stoel (1924-2011) was naast politicus en minister van Buitenlandse Zaken onder meer Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE en VN Rapporteur inzake Mensenrechten. Hij was in de jaren 2001-2002 als deeltijdhoogleraar verbonden aan de Tilburgse universiteit.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 – 466 2993, email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.