Nieuws en agenda

Max van der Stoel Awards 2017 uitgereikt voor vier studies in de mensenrechten

PERSBERICHT 1 dec. 2017 - Ter gelegenheid van de Wereld Mensenrechtendag op 10 december zijn op vrijdag 1 december aan Tilburg University de Max van der Stoel Human Rights Awards 2017 uitgereikt. Twee promovendi en twee masterstudenten van de universiteiten in Nijmegen, Gent en Leiden ontvingen de prijs voor hun promotie- respectievelijk afstudeeronderzoek.


De jury onder leiding van emeritus hoogleraar Rechten van de Mens Jenny Goldschmidt van de Universiteit Utrecht was onder de indruk van het werk van Madeline Garlick over solidariteit en eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden in recht en praktijk als het gaat om de internatinale bescherming van vluchtelingen in de Europese Unie. Zij ontving de eerste prijs (en 2.500 euro) voor de dissertatie Solidarity under strain, die ze schreef aan de rechtenfacuteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volgens de jury heeft Garlick een grondige anayse gemaakt van het concept solidariteit en van de eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie als basis voor het EU-beleid aangaande asiel, migratie en grenzen. "De auteur ziet solidariteit als een opkomend international principe and de jury denkt eveneens dat dit principe in tijden van globalisering als basis kan dienen voor een betere bescherming van fundamentelen mensenrechten, in het bijzonder voor migranten," aldus de jury.  Een dissertatie over Dave Eggers and human rights culture van Sean Bex (Universiteit Gent) won de tweede prijs (1.000 euro). Volgens de jury opent hij de ogen van zijn lezers met een illustratie van de verschillende manieren waarop de discussie over mensenrechten gevoerd kan worden over de grenzen van de rechtswetenschappen en politicologie heen.

De eerste prijs in de categorie Master’s theses en academische papers ging naar Petri Freundlich voor de thesis International humanitarian law in human rights: a comparative analysis between the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, geschreven aan de Universiteit Leiden. Deze onderscheiding ging gepaard met een geldprijs van 1.000 euro.

De tweede prijs (500 euro) in deze categorie was voor de thesis van Sam Mosallai, ook van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn thesis gaat over The compatibility of Australian asylum policy aimed at unauthorized maritime arrivals with international refugee and human rights law.

Over de Max van der Stoel Award De Max van der Stoel Award is in het leven geroepen door Tilburg University en naar Max van der Stoel vernoemd toen hij afscheid nam van de Tilburgse universiteit als hoogleraar internationaal recht. De prijs is bedoeld als stimulans voor studenten en promovendi van Nederlandse en Vlaamse universiteiten die gelieerd zijn aan de Onderzoeksschool voor de Rechten van de Mens.

Max van der Stoel (1924-2011) heeft in zich vele hoedanigheden ingezet voor de mensenrechten, onder meer als politicus, minister van Buitenlandse Zaken, Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE en VN Rapporteur inzake Mensenrechten.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 - 466 2993 / email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.