Nieuws en agenda

Mini-symposium: Afghaanse slachtoffers in beeld

PERSUITNODIGING 1 mei 2017 - Al jaren wordt Afghanistan gekweld door oorlogen en conflicten. Op maandag 8 mei 2017 staat Tilburg University samen met de Afghan Victims' Rights Foundation (AVR) stil bij alle slachtoffers die hebben geleden onder het communistische regime, het Talibanbewind en de voortdurende mensenrechtenschendingen.

Tijdens een mini-symposium besteden we aandacht aan de volgende vragen in woorde en beeld: Wie zijn deze slachtoffers? Wat voor invloed heeft hun slachtofferschap gehad op hun leven en dat van hun familieleden? En wat kunnen we voor ze doen?

Wanneer:        maandag 8 mei, 15-17 uur (inloop vanaf 14.30 u)

Waar:              Zwijsengebouw, campus Tilburg University

Noot voor de pers

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom. Graag aanmelden via Anouk Ponjee (a.m.j.ponjee@tilburguniversity.edu) van INTERVICT, het International Victimology Institute Tilburg. Voor meer informatie over het mini-symposium kunt u contact opnemen met AVR (afg.victim@hotmail.com).