Nieuws en agenda

Radicale veranderingen in de samenleving: wat kan de ondernemer doen?

Symposium Na de troonrede

PERSBERICHT 12-9-2017 - Op Prinsjesdag, 19 september, zullen CEO Frens Frijns, blockchain expert Lykle de Vries, hoogleraar Geert Duysters en trendwatcher Steef Bergakker op het symposium Na de troonrede ingaan op de vraag wat ondernemers concreet kunnen doen om met radicale veranderingen om te gaan.

Met alle verstrekkende innovaties en veranderingen in de huidige samenleving is de onzekerheid voor ondernemers groot. Zijn we klaar voor de radicale veranderingen die ons te wachten staan? Hoe moet de ondernemer omgaan met de introductie van blockchain en cryptocurrency? En hoe zijn de keuzes die de ondernemer maakt bepalend voor het behalen van succes?

Frens Frijns (CEO Poppodium 013 & oprichter WOO HAH Festival), Lykle de Vries (Blockchain expert), Geert Duysters (hoogleraar ondernemerschap en innovatie) en Steef Bergakker (trendwatcher Robeco) zullen onder leiding van moderator Danny Mekić met elkaar en met het publiek in discussie gaan. Cabaretier Thijs van de Meeberg (winnaar Leids Cabaret Festival 2015) zal tijdens een intermezzo op ludieke wijze de Miljoenennota onder handen nemen en het symposium ook luchtig en met een lach afronden.

Geert Duysters focust zich op digitale disruptie, de ontregeling van de samenleving en de economie door technologische innovaties. Duysters laat zien dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is en dat er grote verliezers en onverwachte winnaars te noteren zullen zijn.

Steef Bergakker spitst zich toe op meer dan alleen de oppervlakte van innovatie. Het bedrijfsmodel achter de toepassing van nieuwe technologieën is bepalend voor het succes van innovaties. Vanuit zijn expertise op dit gebied zal hij zich mengen in het debat.

Frens Frijns weet als vooruitstrevend ondernemer in de culturele sector als geen ander hoe om te gaan met de overheid en de regionale MKB. Frijns zal zijn expertise op het gebied van ondernemen en samenwerken met de overheid delen met het publiek.

Lykle de Vries is expert op het gebied van misschien wel een van de meest disruptieve ontwikkelingen van de laatste jaren: blockchain. Hoe kan blockchain bestaan en hoe kunnen ondernemers er voordeel uit halen? Op deze vragen De Vries ingaan.

De dag wordt afgesloten met een gratis netwerkborrel, waar het publiek in gesprek kan gaan met de panelleden.

Organisatie

De organisatie van Na de Troonrede is in handen van studentendispuut K.O.N.G.S.I. en de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University.

Noot voor de pers

Het symposium Na de Troonrede vindt plaats op 19 september om 14.00 uur in Concertzaal van Theaters Tilburg, Louis Bouwmeesterplein 1
De sprekers zijn vanaf 17.00 uur beschikbaar voor een interview. Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met persvoorlichter Annemeike Tan: tel. 013-466 2596, e-mail a.m.tan@tilburguniversity.edu. Of met Piet-Heyn Goedhart, voorzitter van het symposium, mobiel 06-27570221.
Zie ook:  www.nadetroonrede.nl