Nieuws en agenda

Populariteit van goede doelen: herontdekking van pelgrimage

PERSBERICHT 10 november - Evenementen zoals van wandeltochten, fietstochten, marathons worden steeds vaker sponsorlopen voor allerlei goede doelen. Dat geldt ook voor individuele tochten en pelgrimages, zoals de Camino. Nadere analyse laat zien dat deze nieuwe evenementen veel overeenkomsten vertonen met (middeleeuwse) pelgrimages. Hierover spreken op 24 november academici, professionals en pelgrims tijdens een meeting ´Onderweg met een missie´ in Utrecht. Deze is georganiseerd door de Camino Academie.

Er zijn twee ontwikkelingen op het gebied van goede doelen: een van een missie of goed doel naar een tocht, loop. En andersom een van een bestaande tocht of loop waaraan een missie of goed doel wordt toegevoegd. De Alpe d’Huzes en vele sponsorlopen zijn voorbeelden van de eerste beweging. De Vierdaagse, de Dam tot Dam loop of de Camino van de tweede beweging. Daarbij kunnen er immateriële doelen zijn of materiele; zoals geld inzamelen.

Evenementalisering

De populariteit van goede doelen past in ‘evenementalisering’: onze maatschappij houdt van  grootschalige evenementen, die volop aandacht krijgen. Vergelijken we die doelen met grootschalige rituelen van vroeger, dan valt op dat deze laatste geen duidelijk doel hadden, dan vooral een samenbindende, het waren rituelen vanwege het ritueel. Tegenwoordig worden aan oude rituelen nieuwe doelen toegevoegd van solidariteit en gezamenlijkheid. Dat komt voor een deel door de neiging om mee te willen doen, om persoonlijk een bijdrage te willen leveren (niet alleen een elite), wat weer voortkomt uit de cultuur van het zelf. Met die goede, persoonlijke handeling wordt dan een offer gebracht, voor een ander. En daarmee is lopen voor goede doelen nu re-inventing pelgrimage geworden.

Theorie en praktijk
De expertmeeting is een publieksbijeenkomst en biedt een gevarieerd programma met sprekers uit zowel academia als praktijk. Vanuit de wetenschap (Tilburg University) spreken Paul Post (hoogleraar Ritual Studies), Martine Prange (hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving) en Wouter van Beek (em. hoogleraar Antropologie van de Religie).
Vanuit de praktijk nemen Erica Visman, Jan Kloosterman, Arnoud Krever en Gied ten Berge ons mee in hun ervaringen onderweg naar Rome, Santiago de Compostela en het Heilige Land.
De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter Maarten Hoek (bestuurslid Nederlands Genootschap van Sint Jacob).

Camino Academie
De expertmeeting wordt georganiseerd door de Camino Academie, een initiatief van universitaire onderzoeksgroepen (o.a. Tilburg School of Humanities, Meertensinstituut) en Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Noot voor de pers

De expertmeeing van de Camino Academie vindt plaats op donderdag 24 november, van 13.00 uur – 16.45 uur (inloop vanaf 12.30 uur, borrel na afloop tot 17.30 uur) in de Janskerk Utrecht. Voor meer informatie, zie: www.caminoacademie.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Simmelink (secretaris/coördinator Camino Academie, tel 06 5041 8775, caminoacademie@gmail.com).