Nieuws en agenda

Ron Scholte benoemd op Tranzo-leerstoel Zorg voor de Jeugd

PERSBERICHT 20 dec. 2016 - Prof. dr. R.H.J (Ron) Scholte wordt per 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraar Zorg voor de Jeugd aan Tilburg University. De leerstoel is verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd bij het onderzoeksinstituut Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Er wordt samengewerkt met een groot aantal partijen vanuit jeugd(gezondheids)zorg, gemeenten, jeugd-GGZ, jeugd-LVB, kinderopvang, een cliëntenorganisatie en kennisinstituten.

Ron Scholte (1963) volgde na het atheneum in Aalten de bacheloropleiding Social Work. In 1993 studeerde hij cum laude af in de klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1994-1998 deed hij aan diezelfde universiteit promotieonderzoek naar ‘Adolescent Relationships’ bij het departement Developmental Psychology. In 1998 werd hij universitair docent Developmental Psychopathology bij het Behavioural Science Institute, gevolgd door een hoofddocentschap in 2005 en een hoogleraarschap in 2013 (allemaal aan de RU).
In 2013 volgde daarnaast het directeurschap van Praktikon, een organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs. Ron Scholte publiceerde de afgelopen 20 jaar zo’n 200 wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale (top)tijdschriften en boeken. Hij is Reviewer bij een 15-tal wetenschappelijke vakbladen. Ron bekleedt diverse functies in commissies, besturen of adviesraden, zoals bij het Nederlandse Jeugdinstituut (NJi), de Stichting Pesten, de Stichting Social Work en het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN).

Tranzo

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, waar wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn worden verbonden. In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo twaalf academische werkplaatsen en kennisnetwerken opgericht. Samenwerking is gericht op het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en innovatie van het (zorg)aanbod in de betrokken sector. Centrale onderzoeksthema’s zijn kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en evidence based werken. Deze thema’s staan ook centraal staan in de Academische Werkplaats Jeugd.

Academische Werkplaats Jeugd

Binnen de Academische Werkplaats Jeugd staat de transformatie van de jeugdhulp centraal.
Drie perspectieven vormen de leidraad bij de onderzoeksvragen en implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk van de zorg voor jeugd: Wat betekent de transformatie voor de jongeren en hun omgeving? Wat betekent de transformatie voor het handelen van professionals, vrijwilligers en beleidsmedewerkers? En wat betekent het voor de context waarbinnen de zorg geleverd dient te worden.

Vestigende instantie van de bijzondere leerstoel is Stichting Jeugdzorgberaad Brabant. Bij deze Stichting zijn aangesloten: Juzt, Kompaan ende Bocht, Bijzonder Jeugdwerk-Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Oosterpoort en Maashorst.

Noot voor de pers

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Fleur van Engelen (Tranzo), E-mail: f.h.m.t.vanengelen@tilburguniversity.edu, Tel. +31 13 466 2611 dan wel direct met prof. dr. Ron Scholte: r.scholte@pwo.ru.nl.