Nieuws en agenda

Mediamonitoring 2014: Kappen in de Media

Less is more

We presenteren over 2014 geen mediatop. Na 24 jaar gaat het roer om.
De wijze waarop gemeten werd is aan revisie toe. Dat is jammer voor Sylvester Eijffinger die graag zijn tiende uitverkiezing tot mediatopper had willen vieren, als ook voor de rest van het peloton, met Jan Jaap de Ruiter, Ton Wilthagen, Ronald Dekker en Harald Benink in de slipstream. Ook zonder een expliciete mediaranking valt er nog genoeg te melden over een bewogen mediajaar.


door Clemens van Diek

Krantenkaf en -koren

De mediameting gaan we kwalitatiever insteken. Begonnen we ooit met het spotten van de Hilversumse buis en de kranten uit de kiosk, met de komst van internet en later social media werden die basisbronnen digitaal ingehaald. De bladen, radio en tv gingen online en er kwamen aparte nieuwssites en persoonlijke en institutionele blogs bij. Het werd steeds meer werk en er sloop steeds meer ruis in. Wat doet er toe, en wat niet? Moeten we wel iedere scheet die gelaten wordt traceren? We raakten verstrikt in ons eigen alsmaar uitdijende woud. Om door de bomen het bos nog te kunnen zien werd in 2014 begonnen met kappen.

Free publicity

Daarbij stelden we ons opnieuw de vraag: wat is nou het doel van de exercitie? Trefwoord: mediavalorisatie. Wie zijn die medewerkers die Tilburg University via de media in de publieke etalage zetten, met welke issues? En met hun expertise Tilburg University naar de buitenwereld toe smoel geven door deelname aan het maatschappelijk debat (opiniebijdrage) of door onderzoeksresultaten te communiceren naar de samenleving (interview r-tv, essay, blog). Daarmee geven ze mede invulling aan de missie van de universiteit (Understanding Society) wat tevens de nodige free publicity oplevert met een aanzienlijke pr-waarde.  Medewerkers dragen zo bij aan de naamsbekendheid van de instelling bij diverse doelgroepen, waaronder studiekiezers en hun beïnvloeders (ouders). De monitoring geeft verder een nuttige indruk van de inspanningen op wetenschapscommunicatie (via persberichten, perscontacten). De mediaperformance leverde Tilburg de afgelopen jaren twee keer het predikaat Best Communicerende Universiteit op. Mooi, maar we concludeerden dat doelen en representativiteit overeind blijven wanneer we ons beperken tot monitoring van het topsegment in de media. Less is more. Er is ook een praktische reden: we zullen het in 2015 en later met minder verwerkingscapaciteit moeten doen.

Thema's

Valt er dan niets te melden over de ‘mediavalorisatie’ in 2014 door Tilburgse wetenschappers? Jawel. Zo hebben we grofweg bijgehouden met welke thema’s Tilburg University in het nieuws kwam, en wie daarop de belangrijkste woordvoerders zijn, zonder daar nu direct een ‘getal’ aan te koppelen. Dat levert het volgende beeld met boegbeelden op.

Economie: Eijffinger, Benink, Verbon, Bovenberg, Bouwens (TiSEM)

Arbeid: Wilthagen, Dekker (TLS), Lückerath (Tias) Paauwe, Muffels (TSB)

Religie/Identiteit: De Ruiter, Borgman (TSH), Van Geest, Bosman, Poorthuis (TST)

Politiek: Van Ostaaijen, Frissen (TLS), Scheffer, De Ruiter, Oudenampsen (TSH)

Recht: Witteveen, De Roos, Van Genugten, Fijnaut, Hirsch Ballin (TLS)

Zorg: Roukema, Polder (TSB), Kooreman, Verbon (TiSEM), Berden (Tias)

Veiligheid: Vollaard (TiSEM), Fijnaut, Spapens, Maalsté (TLS), Van Reisen (TSH)

Cultuur: Oudenampsen, Scheffer, Renkema, Draulans, Swanenberg (TSH)

Gedrag/Emoties: Vingerhoets, Sitskoorn, Brandt, Van de Ven (TSB), De Regt (TSH)

Duurzaamheid: Van Seters (Tias), Gerlagh, De Zeeuw, Graafland, Vollaard (TiSEM)

Vergrijzing/Pensioen: Bovenberg, Nijman, Verbon (TiSEM), Dietvorst, Visser (TLS)

Onderwijs: Hooge (Tias), Eijlander (CvB), Van Damme (TiSEM), Wicherts (TSB), Zoontjes (TLS)

Sport: Van Ours, Van Tuijl (TiSEM)

Enkele voorbeelden van onze mediaboegbeelden in het nieuws...

Economie: Griekenland, ECB, deflatie, stagnatie, de euro, Draghi, de schaduwelite van Ewald Engelen. Het was geen jaar waarin Sylvester Eijffinger, onze president van de UvT-Sociëteit en organisator van de Cobbenhagen Summit, op zijn lauweren rustte. Een climax was zijn optreden in Buitenhof over de muitende middenklasse die meer en meer onder druk komt te staan en angstig is. Ook Harald Benink kon een Buitenhof-optreden op zijn conto schrijven, over de stresstest en het vergroten van de buffers bij banken.

mediatop economie

Harald Benink & Sylvester Eijffinger

Arbeid: Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen stelde in EenVandaag dat de Nederlandse overheid enorm achterloopt op het gebied van robotisering. “De overheid begint er nu pas echt over na te denken. Dat is heel laat en er is geen visie.” Ook Ronald Dekker deed zijn zegje over de gevolgen van robotisering en becommentarieerde onder meer het massaontslag bij Philip Morris (EenVandaag, BNR).

mediatop arbeid

Ton Wilthagen & Ronald Dekker

Zorg: Jan Anne Roukema (hoogleraar Kwaliteit van Leven, CoRPS) zette in Nieuwsuur vraagtekens bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker: "Ik ben opgeleid om mensen beter te maken die ziek zijn en wat we in toenemende mate gaan krijgen is dat we mensen gaan helpen die niks mankeren."

mediatop jan anne roukema

Jan Anne Roukema

Religie: Arabist Jan Jaap de Ruiter opinieerde er op PostOnline flink op los over het kruitvat Midden-Oosten, de Islamitische Staat, Wilders en hij deed ook nog een duit in de debatzak van Zwarte Piet (Argos tv). Paul van Geest werd uitverkoren tot theoloog van het jaar en mocht als Franciscus-expert en Vaticaanwatcher in diverse media zijn geestelijke bagage etaleren (DWDD, Knevel & Van den Brink).

mediatop religie

Paul van Geest & Jan Jaap de Ruiter

Veiligheid: Ben Vollaard hielp De Rekenkamer (KRO) bij de vraag wat een gevangene per dag kost (248 euro). Ander onderzoek van de misdaadeconoom leverde op dat goede sloten tegen inbraak veel goedkoper zijn dan politie-inzet (Altijd Wat).

mediatop ben vollaard

Ben Vollaard

Pensioen: De pensioenexperts Gerry Dietvorst en Michael Visser kwamen in het nieuws met de Brabants Dagbladlezing over ‘Werk aan uw pensioen’. Pensioen is niet alleen iets voor later en voor ouderen, maar is een zaak van nu, voor jong en oud.

mediatop pensioen

Gerry Dietvorst & Michael Visser

Cultuur: Merijn Oudenampsen, een jonge socioloog en politicoloog, doet als promovendus onderzoek naar populisme. Op Joop.nl liet hij zich niet onbetuigd.

mediatop merijn oudenampsen

Merijn Oudenampsen

Politiek: Paul Scheffer kwam maandelijks in beeld als vaste columnist bij Buitenhof over actuele zaken in de internationale media: van de toestand in Europa en de VS, de multicultisamenleving, jihadisme tot Poetin.

mediatop paul scheffer

Paul Scheffer

Emoties: Margriet Sitskoorn schoof twee keer aan bij Eva Jinek over leiderschap en empathie, was weer present in de BNN IQ Quiz en werd voor de NTR Academy geportretteerd over neuroplasticiteit, de maakbaarheid van het brein. Mark Brandt publiceerde in Science over Morality in Everyday Life. Moraal van het verhaal: religie maakt mensen niet moreler.

mediatop emotie

Margriet Sitskoorn & Mark Brandt

Duurzaamheid: Paul van Seters is geen groentje meer maar wil je meer weten over groene groei dan moet je aan de duurzame deur van de emeritus Tias-prof kloppen.

mediatop paul van seters

Paul van Seters

Sport: Jan van Ours en Martin van Tuijl ontpoppen zich als de grote soccer data-analytici. Zo vonden ze dat het ontslaan van een trainer zinloos is en bewezen ze dat rijke clubs beter scoren dan arme (“Da’s ook logisch, hè”).

mediatop sport

Martin van Tuijl & Jan van Ours

2015

Binnenkort communiceren we op de website een concrete en aanzienlijk verkorte medialijst (print, online, r-tv) die we voortaan gaan monitoren op bijdragen van medewerkers van Tilburg University. Gefocust wordt daarbij op de pro-actieve mediabijdragen en niet meer op vluchtige reactieve comments. Verder is het plan dat een jury de oogst nader gaat beoordelen.

Meest geraadpleegd...

Voorgaande gaat dus om wat er vanuit de universiteit naar de buitenwereld wordt gezonden en opgepikt. Laten we eens kijken naar wat van buiten naar binnen wordt gezocht? Daartoe hebben we laten uitzoeken door het webteam welke webwijspagina’s door externen het meest werden opgezocht in 2014.

Het is niet verwonderlijk dat de webpagina van rechtsfilosoof Willem Witteveen veel werd geraadpleegd nadat hij was omgekomen bij de MH17-ramp. Ook zijn postuum gepubliceerde en alom geprezen magnum opus  ‘De wet als kunstwerk’ droeg daar ongetwijfeld toe bij.

Jan Blommaert publiceerde een kritisch stuk over de scheldjournalistiek van GeenStijl, waarop de sociolinguïst door de pro-PVV querulanten tot persona non grata werd verklaard. In die periode zie je dat er veel naar Blommaert werd gezocht. Wie is die man die GeenStijl op zijn nummer zette?

Hoogleraar Statistiek John Einmahl wordt vrij evenwichtig over het jaar gezocht. Hij is expert op het terrein van de statistiek van extreme waarden.

Het complete lijstje ziet er als volgt uit (de getallen slaan op het aantal unieke externe zoekers). Totaal werd er 576.748 gezocht op naam waarbij men uitkwam op een van de 2865 webwijspagina’s (201 gemiddeld).


  1. Willem Witteveen (TLS)      5713
  2. Jan Blommaert (TSH)        3448
  3. John Einmahl (TiSEM)    2868
  4. Ton Wilthagen (TLS)        2746
  5. Margriet Sitskoorn (TSB)    2472
  6. Bert-Jaap Koops (TLS)    1976
  7. Ad Vingerhoets (TSB)     1902
  8. Ernst Hirsch Ballin (TLS)     1834
  9. Sylvester Eijffinger (TiSEM)    1801
10. Corien Prins (TLS)        1753
11. Luc Renneboog (TiSEM)    1718
12. Bart Bronnenberg (TiSEM)     1426
13. Joachim Vosgerau (TiSEM)    1376
14. Gabriël van den Brink (TLS)    1368
15. Arthur van Soest (TiSEM)      1365
16. Rik Pieters (TiSEM)        1246
17. Bas Werker (TiSEM)        1186
18. Marcel Zeelenberg (TSB)    1138
19. Fons van de Vijver (TSH)    1120
20. Jan van Dijk (TLS)        1113

Kijken we naar de meest gezochte zoektermen (door externen) dan levert dat het volgende op: 1. Marketing; 2. Recht en economie; 3. Economie; 4. Strafrecht; 5. Volkenrecht; 6. Human Resource Management; 7. Informatica; 8. Consumentgedrag; 9. Milieurecht; 10. Intellectueel eigendomsrecht; 11. Psychologie.mediatop willem witteveen


Clemens van Diek is teamleider wetenschapscommunicatie bij de afdeling Education & Research Marketing van Tilburg University.