Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Mentorschap

Help een student, word mentor!

Vind jij het leuk om je kennis, ervaring en netwerk als oud-student te delen met onze studenten? Wil jij ze helpen bij het maken van keuzes, ontwikkelen van vaardigheden, ontdekken van kwaliteiten en het zetten van de eerste stappen richting de arbeidsmarkt? Word dan een Tilburg University Alumnimentor!

Jong talent begeleiden

Als mentor deel je je professionele kennis, expertise en levenservaring met onze studenten. Hiermee geef je studenten die behoefte hebben aan advies over hun studie en carrière, de kans om te leren van jouw ervaring. Jij als mentor krijgt de mogelijkheid om je coaching vaardigheden te ontwikkelen en je te laten inspireren door jong talent.

Als mentor bepaal je  zelf hoeveel tijd je wilt investeren in het mentorprogramma en de manier waarop je contact met de studenten wilt onderhouden (via mail, telefoon, Skype, in persoon).

Meld je aan

Wil jij ook mentor worden? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de alumni officer van je school. Contactinformatie vind je in de rechterbalk op deze pagina.

Als mentor kun je verschillende rollen hebben:

Motivator: Je motiveert de student, door geloof en vertrouwen te uiten in de capaciteiten van de student. Je moedigt de studenten aan nieuwe dingen te proberen.

Resource: Je leert de student hoe hij/zij professionele contacten kan leggen en die kan onderhouden. Je introduceert de student bij nieuwe mensen, leert ze nieuwe plekken kennen of geeft ze nieuwe ideeën.

Supporter: Je moedigt een open en eerlijke dialoog aan. Je luistert en reageert op de behoeften van de student.

Coach: je draagt bij aan de ontwikkeling van de student. Je zorgt dat de student realistische en haalbare doelen stelt en bereikt.

De student-mentorrelatie
Voor een goede mentorrelatie is een wederzijds respect nodig. Beide partijen zullen hun best moeten doen om de relatie te ontwikkelen. Een ’open mind’, respect, en zich houden aan de afspraken zijn essentieel. In een ideale situatie heeft de relatie tussen student en mentor voor beiden toegevoegde waarde.

Matchingproces: het initiatief ligt bij de student

 1. Studenten kunnen zich registreren door het aanmeldingsformulier in te vullen.
 2. Vervolgens kunnen ze anonieme profielen van alumnimentoren bekijken en 3 voorkeuren aangeven.
 3. Het verzoek wordt doorgestuurd naar de mentor van de eerste voorkeur.
 4. Wanneer de mentor het verzoek accepteert, ontvangt de student de naam en contactinformatie van de mentor. Vervolgens neemt de student het initiatief voor contact.
 5. Als de student wordt geweigerd (om wat voor reden dan ook), kan de student opnieuw gaan zoeken.

Tips - hoe kun je een goede mentor zijn

 • Toewijding: Tijd en motivatie om ook daadwerkelijk beschikbaar te zijn, is belangrijk. Natuurlijk is er wel eens een agendaconflict. Zorg dan dat je jouw student op tijd informeert en een alternatief aanbiedt.
 • Proactief: Neem initiatief voor toenadering. Studenten kunnen toch nog wel eens verlegen of ongemakkelijk zijn, dus maak het ze makkelijker en neem contact met ze op, ook al is het programma student-driven.
 • Toon interesse: Het is makkelijker met een student een relatie aan te gaan als je weet wat hun persoonlijke interesses en drijfveren zijn. Het volgende contact is dan ook sneller gemaakt.
 • Vertel verhalen: Studenten willen horen hoe jouw tijd was. Wat deden studenten toen, of wat voor colleges werden er gegeven? Wat was er toen belangrijk, moeilijk, waar had jij moeite mee? Ze kunnen leren van je verhalen. Daarnaast is het gewoon leuk om verhalen te horen.
 • Andere blik: Als mentor sta je wat verder af van de keuzes en uitdagingen waar een student mee te maken heeft. Dus kun je vaak ook een frisse blik op de zaak geven, dit kan de student enorm helpen.
 • Geef ze advies: Laat verschillende ideeën de revue passeren. Laat je student weten wat je gedachten zijn (zonder ze te vertellen wat te doen). Een denkproces van een ander kan hun eigen beslissingskader verbeteren.
 • Moedig ze aan: Studenten gaan bijna allemaal wel eens door een moeilijke periode, ofwel thuis ofwel op de universiteit. Je kunt positief blijven, ze moed inpraten en ze blijven aanmoedigen door ze een ’meer ervaren’ perspectief te bieden.
 • Zoek naar gemeenschappelijke interesses: de relatie wordt sterker als je overeenkomsten vindt (en er zijn er altijd meer dan je denkt!)
 • Respecteer de student