Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Dean's Circle evenement

Deelnemers aan de Dean’s Circle worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Dean’s Circle lezing en borrel. Het eerste jaar van deelname* wordt u ook uitgenodigd voor het Dean’s Circle Dinner. Het diner heeft een exclusief karakter met decanen en topwetenschappers als tafelhoofden.

Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met Michelle te Veldhuis, Development & Alumni Relations via m.teveldhuis@tilburguniversity.edu of 0031 13 466 3603. 

Bijeenkomst donderdag 21 juni 2018

dick den hertog newsroom

In 2018 zal de Dean’s Circle bijeenkomst op donderdag 21 juni plaatsvinden. In de lezing zal prof. dr. ir. Dick den Hertog eerst globaal de ontwikkelingen op het gebied van Data Science behandelen. Aansluitend is er een borrel, gevolgd door een diner in de Faculty Club, exclusief voor genodigden. Tijdens het diner zijn niet alleen de decanen van de verschillende Schools (faculteiten) van Tilburg University aanwezig, maar sluiten ook enkele beursstudenten aan en vertellen over hun ervaringen op Tilburg University.

Lezing: Data Science voor een betere wereld

Data en algoritmen zullen in toenemende mate een belangrijke plaats innemen in onze maatschappij. Daarna beschrijft hij kort het Jheronimus Academy of Data Science initiatief waarin Tilburg University participeert. Het grootste deel van zijn lezing zal gaan over Data Science onderzoek aan de Tilburg University dat een significante bijdrage heeft geleverd aan een betere samenleving. Met name zal veel aandacht geschonken worden aan het Data Analytics onderzoek voor het World Food Programme waardoor alleen al in Syrie een miljoen meer mensen gevoed kon worden.

Bijeenkomst 2017

In 2017 vond de Dean’s Circle bijeenkomst plaats op 15 juni met als thema data sciences en migratie, De lezingen werden verzorgd dooren professor dr. Ernst Hirsch Ballin.

Professor dr. Conny Rijken sprak over haar onderzoek naar 'urban refugees' en professor dr. Ernst Hirsch Ballin deelde zijn ruime ervaringen op het gebied van migratie politiek. Aansluitend bezochten de deelnemers de Faculty Club voor een walking dinner. Het was een  plezierige bijeenkomst en ook de kennismaking met decanen en internationale studenten werd gewaardeerd Via deze link ziet u een foto-impressie van de bijeenkomst.

* U bent de jaren daarop welkom bij het Dean’s Circle Dinner wanneer u een nieuwe deelnemer aan de Dean’s Circle hebt kunnen verbinden. Is dit niet het geval, dan wordt u een bijdrage van €100 gevraagd voor deelname aan het diner om de kosten hiervan te dekken. Uiteraard alleen zolang u deelnemer bent van de Dean’s Circle.
Dick den Hertog

dick den hertog newsroom

Dick den Hertog is hoogleraar Business Analytics / Operations Research aan Tilburg University. Zijn onderzoeksterrein is 'prescriptive analytics', in het bijzonder lineaire en niet-lineaire optimalisering. De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met  'robust optimization' en 'simulation-based optimization'. Hij is ook actief in het toepassen van de theorie in allerlei praktische toepassingen en met name geinteresseerd in toepassingen waarmee hij een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving. Zo is hij al geruime tijd betrokken bij onderzoek om de waterveiligheid te optimaliseren, doet hij onderzoek naar betere optimalisatiemodellen en -technieken om tumoren te bestralen, en is hij recent betrokken geraakt bij onderzoek naar het optimaliseren van de voedsel distributie van het World Food Programme.
Wanneer: 21 juni 2018 17:30

Einddatum: 21 juni 2018 19:00

Prijs: Voor genodigden