Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Vrienden van Cobbenhagen Lecture

Democracy and Disinformation

Democracy and Disinformation

De derde Vrienden van Cobbenhagen Lecture werd gehouden op 17 januari 2019. Tijdens deze Lecture ging Anne Applebaum in op de rol die propaganda en kwaadaardige invloedcampagnes spelen in politieke veranderingen zoals het verspreiden van extremisme, autoritaire regimes en het verzwakken van liberale democratieën.

Anne Applebaum

Europese instellingen zouden meer moeten samenwerken om te doorgronden wat er gebeurt op het gebied van desinformatie, fakenews en lastercampagnes. Maar er is ook centrale regelgeving nodig om de informatierevolutie in goede banen te leiden. Dat stelde de Amerikaanse journaliste en historica Anne Applebaum tijdens de derde Vrienden van Cobbenhagen Lecture in Tilburg in een volle aula op 17 januari. Ze sloot haar lezing af met een oproep aan ons allen:

"U, als burger, zal de komende decennia wegen moeten vinden om propaganda te onderscheiden van feiten. Democratie lijkt vanzelfsprekend, als water uit de kraan, maar we moeten ons realiseren dat het ook op een gegeven moment kan verdwijnen."

Lees het volledige verslag of bekijk de videoregistratie van de Lecture online

Anne Applebaum

Anne Applebaum is winnares van de Pulitzer Prize en columniste voor de Washington Post. Ook is ze Professor of Practice bij het Institute of Global Affairs van de London School of Economics, waar ze een programma leidt over desinformatie en 21e-eeuwse propaganda.

Diana Matroos

Diana Matroos

Dagvoorzitter Diana Matroos leidde deze middag in goede banen. Diana is bekend van BNR Nieuwsradio, VPRO, RTL Nieuws en RTL Z. Ze studeerde aan School van Journalistiek in Utrecht en kwam daarna terecht bij RTL Nieuws als redacteur en nieuwslezeres.


Programma

Democracy and Disinformation
13.30 Voorprogramma voor genodigden
14.30 Ontvangst (Foyer Cobbenhagen)
15.00 Vrienden van Cobbenhagen Lecture (Aula)
Welkomstwoord door Prof. dr. Koen Becking (Voorzitter College van Bestuur)
Interview met mr. Wouter Scheepens (Voorzitter Vrienden van Cobbenhagen)
Inleiding door Prof. dr. Sylvester Eijffinger (President Tilburg University Society)
Lezing door Prof. Anne Applebaum: Democracy and Disinformation
17.00 Borrel

Voorafgaand aan de Lecture is er een speciaal voorprogramma voor genodigden. In dit voorprogramma kunnen bezoekers een van de deelsessies bijwonen. Een vertegenwoordiger van iedere deelsessie zal tijdens de discussie na afloop van de lezing van Anne Applebaum een stelling voorleggen. Naast de deelsessies is er in het voorprogramma ook een speeddate tussen alumni en studenten.

Reyer Gerlagh

‘Informeert informatie klimaatbeleid?’

Prof. Reyer Gerlagh zal zijn ervaringen delen die hij heeft opgedaan tijdens zijn IPCC lidmaatschap. Het Intergovernmental Panel on Climate Change is het orgaan van de Verenigde Naties voor de beoordeling van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering. Hij redigeerde een van de hoofdstukken in het vijfde Climate Change Report waarin verslag wordt gedaan van geleerde lessen over de drijvende krachten achter de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk de groei van de populatie, economische groei en het ontbreken van beleid om het gebruik van hulpbronnen te verminderen. Tijdens de IPPC goedkeuringssessie die plaatsvond in april 2014 werd de helft van dit hoofdstuk weggelaten uit de samenvatting voor beleidsmakers, omdat die informatie als strategisch ongewenst werd beschouwd. Prof. Gerlagh zal reflecteren over kennis die beschikbaar is voor burgers, over strategische misvattingen van het publiek en van beleidsmakers en over het verschil tussen het rationaliseren van beslissingen en het ondersteunen van rationele beslissingen. Tijdens de lezing zal er voldoende ruimte zijn voor interactie met het publiek.


Odile Heynders

The Truth of Fiction as Counterpunch to Fake News

(Sessie in het Engels)

Deze sessie gaat over de begrippen fiction, fantasy, fake en false en hoe een lezer van literatuur leert dat dergelijke begrippen samenhangen. Als je een roman leest, weet je dat je niet alles hoeft te geloven, maar dat de roman een realiteit op zichzelf is. In de populistische democratie waarin wij leven heeft literatuur volgens Odile Heynders, nog steeds een belangrijke rol, juist omdat zij de grenzen van waarheid en verbeelding aftast én laat zien dat ook politici fabuleren.


Randall Lesaffer

Russia and the West, from Cold War to Cyber War?

(Sessie in het Engels)

In de loop van de eeuw is de relatie tussen Rusland en het westen van de Atlantische Oceaan geleidelijk vervallen. Van de hoge verwachtingen die werden gesteld voor een 'Gemeenschappelijk Huis van Europa' naar een nieuwe uitspraak over een 'Nieuwe Koude Oorlog', wat leidt tot een lange dialoog van de doven. In deze sessie bespreken we de redenen voor het ineenstorten van de relatie tussen het Westen en Rusland en de huidige 'oorlog' op de informatiesnelwegen vanuit de perspectieven en de geopolitieke strategieën van beide kanten.


Peter Achterberg

De strijd om de waarheid: Rationalisering, onbehagen en vertrouwen in de wetenschap

Je zou denken dat in informatie- of kennismaatschappijen wetenschap alom gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Maar die vlag gaat niet op! Niet zomaar! In deze lezing bespreek ik een fragmentatie van wetenschappelijke kennis als gevolg van het rationaliseringsproces én de rol van maatschappelijk onbehagen voor vertrouwen in de wetenschap.Vrienden van Cobbenhagen Lecture

Gedurende vier jaar (2017-2020) nodigen de Vrienden van Cobbenhagen in samenwerking met Tilburg University Society jaarlijks een internationaal bekende hoogleraar uit om een visie te geven op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Hiermee leveren we een actieve bijdrage aan de internationale oriëntatie van de Nederlandse politiek, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. De Lecture heeft daarnaast ook als doel een nieuw publiek aan te spreken en potentiële leden van de Vrienden van Cobbenhagen te interesseren.