Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Scholarship

De Vrienden van Cobbenhagen Scholarship is bedoeld voor een bachelorstudent die tijdens de bachelor niet alleen opvalt vanwege academische resultaten, maar nog meer vanwege de activiteiten die hij of zij ontplooit ten aanzien van het verbeteren van de samenleving. Aan de toekenning is een bedrag van 10.000 euro verbonden voor de winnaar, die daarmee een bijdrage ontvangt voor het verwezenlijken van zijn of haar ambities.

Winnares vorige editie 2017

image winnaar vvc scholarship

Vorig jaar won Pearl van Lonkhuizen van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) de Scholarship van 10.000 euro met haar bachelorscriptie. Volgens de jury was zij erin geslaagd zowel haar eigen discipline (psychologie) te beheersen als kennis van andere vakgebieden te vergaren. Naast haar studie was Pearl bijvoorbeeld student-assistent filosofie. Momenteel verwerkt zij haar scriptie tot een wetenschappelijke publicatie.

Win jij de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship 2018?

Maak jij de samenleving beter door jouw onderzoek, of de activiteiten die je als student ontplooit? Laat ons zien hoe jouw plek aan de universiteit (opleiding, studie- of studentenvereniging, sport of anders) je inspireert de samenleving een beetje beter te maken, wat jouw droom is en hoe je die gaat verwezenlijken. De Vrienden van Cobbenhagen Scholarship kan jou daarbij helpen.

Om kans te maken op de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship, lever je de volgende zaken aan:

  • Motivatiebrief
  • Cijferlijst met minimaal een 7,5 gemiddeld
  • Aanbevelingsbrief van een hoogleraar
  • Een scriptie, essay of een filmpje (max. 5 minuten) waaruit jouw bijdrage of impact op de maatschappij blijkt
  • Voorwaarden en procedures

Aanmelden

Wil jij kans maken op de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship? Stuur dan voor 4 december 2017 alle documenten naar vrienden.van.cobbenhagen@tilburguniversity.edu.


Vrienden van Cobbenhagen Scholarship 2017

Pearl van Lonkhuizen van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) wint de Cobbenhagen Scholarship van 10.000 euro met haar bachelorscriptie. Ze is er volgens de jury in geslaagd niet alleen haar eigen discipline te beheersen, maar ook interdisciplinair haar mannetje te staan. Haar scriptie schrijft ze momenteel om tot wetenschappelijke publicatie.

Te midden van drie andere genomineerden – die net als Van Lonkhuizen stuk voor stuk hun bachelor opleiding cum laude afrondden – wees een jury de Bredase als beste aan vanwege haar vele maatschappelijk relevante nevenactiviteiten. De jury spreekt in het juryrapport haar bewondering uit voor het feit dat Van Lonkhuizen buiten de grenzen van haar eigen discipline (psychologie) heen heeft gekeken door, bijvoorbeeld, student-assistent filosofie te worden.


In de periode 2017 – 2022 reiken de Vrienden van Cobbenhagen prijzen uit aan excellente studenten, waarvan één voor de beste bachelor thesis, de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship. Aan de toekenning is een bedrag van 10.000 euro verbonden voor de winnaar, die daarmee een bijdrage ontvangt voor een studie in het buitenland.


De prijsuitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Vrienden van Cobbenhagen Lecture, op 18 januari 2017. De Cobbenhagen Lecture, Scholarship en Prize zijn een samenwerking van de alumnivereniging Vrienden van Cobbenhagen en de Tilburg University Society die het gedachtegoed van de Tilburgse econoom Martinus Cobbenhagen in herinnering houdt.

De faculteiten konden maximaal een bachelorstudent en een masterstudent voordragen voor een van beide prijzen. Voor de beoordeling van de voorgedragen theses is een selectiecommissie in het leven geroepen. De Selectiecommissie bestond uit Emile Aarts, Koen Becking, Oswald Coene, Sylvester Eijffinger, Frederique Knoet en Patrick Vermeulen.