Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

ANBI Stichting Professor Cobbenhagen

Stichting Professor Cobbenhagen is een stichting met ANBI-status. Dit betekent dat alle giften die gedaan worden aan het Universiteitsfonds aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie zie www.anbi.nl

Officiële naam van de stichting

Stichting Professor Cobbenhagen

KVK-nummer

41095603

RSIN-nummer

800804831

Contactgegevens

Informatie over de contactgegevens is te vinden op Stichting Professor Cobbenhagen

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen bestaat uit:

  • Mr. W.E.C. Scheepens - voorzitter
  • Dr. M.P. van der Avoird - secretaris
  • Drs. P.J.M. Roorda - penningmeester
  • Mr. F.C. van der Jagt - lid
  • Dr. P.F. van Beurden - lid
  • Mr. M.H.G. Habets - lid
  • Drs. J.A.M.J. van den Berg  - lid
  • Dr. K.M. Becking - lid namens het College van Bestuur van Tilburg Universiy

    Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Beleidsplan

Zie het beleidsplan voor meer informatie.

Doelstelling

Zie artikel 2 van de statuten voor meer informatie.

Jaarverslag 2016

Zie het jaarverslag 2016

Zie ook jaarverslag 2015

Financiële verantwoording

Voor informatie over financiële verantwoording zie het financieel verslag