com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@783dc813
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@388a57b0
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@b1ee402f

Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Academic Forum


Agenda

Academic Forum poster mei 2018

De onderstaande agenda wordt doorlopend aangevuld (nieuwe events worden ongeveer 4 weken van tevoren online geplaatst).

Wil je ook op de hoogte blijven van Academic Forum?

Abonneer je dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief Academic Forum Agenda en vind ons leuk op Facebook!

Facebook

Agenda

De lezingen, debatten en evenementen zijn voor iedereen vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.

 • 29-04-201920:00

  Hartslagcafé - 1969: Tussen Droom en Daad*
  Precies vijftig jaar geleden bezetten studenten de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, nu bekend als Tilburg University. Op veelzijdige wijze wordt de studentenopstand van 1969 in herinnering gebracht. Wat waren de idealen, de frustraties, wat bracht de actie teweeg? En: waartoe heeft het uiteindelijk allemaal geleid? Lees meer

 • 02-05-201915:00

  Iedereen bestuurder!*
  In 1969 werd de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg bezet door studenten. Zij wilden meer te zeggen hebben. Hoe staat het 50 jaar later met de democratie? Voelen we ons voldoende vertegenwoordigd? Zou de universiteit opnieuw een broedplaats kunnen vormen voor vernieuwing? Lees meer

 • 07-05-201920:00

  Science Café - Wij tegen het water*
  De strijd tegen het water wordt beschouwd als een typisch Nederlands fenomeen. Ook vandaag de dag is de strijd tegen het water nog altijd actueel, en is het niet de vraag óf Nederland overstroomt, maar wannéér. In deze lezing bespreekt Lotte Jensen de relatie tussen het nationale wij-gevoel en de strijd tegen het water. Lees meer

 • 08-05-201914:00

  The Missing Link; the rise of women in games*
  Gamen wordt vaak gezien als iets voor mannen. Maar is dat nog steeds het geval? De invloed van vrouwen op deze miljoenenindustrie neemt toe. In dit symposium bespreken vrouwelijke experts het effect op de games, de spelers en de makers. (taal: Engels) Lees meer

 • 13-05-201920:00

  Hartslagcafé: Het politieke klimaat van Europa*
  In aanloop naar de Europese verkiezingen gaat het Hartslagcafé op zoek naar de staat van Europa. Hoe kunnen we de Europese Unie begrijpen? Welke uitdagingen bepalen de Europese agenda? Welk sentiment overheerst bij de Europese burger? En hoe straf zit Nederland in de EU? Lees meer

 • 16-05-201916:00

  Our Vote in Europe*
  Weet je al wat je moet stemmen bij de Europese verkiezingen? Dit debat tussen verschillende kandidaat-leden van het Europees Parlement zal je helpen bij het maken van je keuze. Er zullen debatten plaatsvinden over alle belangrijke kwesties die een rol spelen bij de verkiezingen. (taal: Engels) Lees meer

 • 04-06-201920:15

  SCT XL - Ewine van Dishoeck: Op zoek naar de bouwstenen voor leven tussen de sterren*
  Wat kunnen we leren van metingen in de ruimte? Hoe ontstaat leven, hier en wellicht op andere planeten? De Leidse hoogleraar Astronomie Ewine van Dishoeck (winnaar van de prestigieuze Kavli-prijs 2018) gaat dit ultieme vraagstuk te lijf tijdens het jaarlijkse Science Café XL. Lees meer

Deze agenda wordt doorlopend aangevuld (nieuwe events worden ongeveer 4 weken vantevoren online geplaatst). 

Academic Forum

Academic Forum organiseert symposia, debatten en kleinschalige uitwisselingen rondom wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Kennis uitwisselen, perspectieven delen, elkaar bevragen en uitdagen leiden ons naar betere en nieuwe kennis. Als universiteit met Understanding Society als motto, is het debat met medewerkers, studenten en samenleving van wezenlijk belang.

Bovendien treedt Academic Forum op als sparringpartner en adviseur, in het bijzonder waar het gaat om kwesties op het snijvlak van waarden en wetenschap. We zijn niet alleen actief op de campus, we bevorderen ook het academisch klimaat in de stad en valoriseren kennis en expertise in de regio. Lees meer>>

Zwijsengebouw

Nooit een moment rust? Bezoek het Zwijsengebouw! Dit gebouw biedt ruimte voor reflectie en bezinning aan studenten en medewerkers op de campus van Tilburg University, en is elke werkdag geopend van 9.00 tot 22.30 uur, en in het weekend van 09.00 tot 17.00 uur.   Lees meer >>