com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@783dc813
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@388a57b0
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@b1ee402f

Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Academic Forum


  • 23-11-201614:00

    Human Library: Meet your prejudice
    Bezoek Human Library in Tilburg op 23 november! Daar 'leen' je in plaats van een boek een 'bijzonder persoon' voor een goed gesprek. Denk aan een vluchteling, een wees, een ex-psychiatrische patiënt, of iemand met een handicap of bijzondere levenswijze. Het doel van de Human Library is om vooroordelen weg te nemen en sociale cohesie te bevorderen. Lees meer


Join the debate

Aan excellente wetenschap ligt debat ten grondslag. Kennis uitwisselen, perspectieven delen, elkaar bevragen en uitdagen leiden ons naar betere en nieuwe kennis. Als universiteit met Understanding Society als motto, is het debat met medewerkers, studenten en samenleving van wezenlijk belang. Symposia en bijeenkomsten waarin een dergelijk debat een wezenlijk onderdeel is van het programma, zijn te herkennen aan het label 'Join the debate'.  Ook Academic Forum organiseert programma’s onder dit label. Lees meer over 'Join the debate'>>

Academic Forum

Academic Forum organiseert symposia, debatten en kleinschalige uitwisselingen rondom wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Thema's van de bijeenkomsten houden verband met vier domeinen: 'Ethics of science', 'Reflection on life', 'Science & society' en 'Cultural diversity'. Bovendien treedt Academic Forum op als sparringpartner en adviseur, in het bijzonder waar het gaat om kwesties op het snijvlak van waarden en wetenschap. We zijn niet alleen actief op de campus, we bevorderen ook het academisch klimaat in de stad en valoriseren kennis en expertise in de regio. Lees meer>>

Zwijsengebouw

Het Zwijsengebouw biedt ruimte voor reflectie en bezinning op de campus van Tilburg University voor studenten en medewerkers, en is elke werkdag geopend van 9.00 tot 22.30 uur, en in het weekend geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Lees meer >>